През 2023 г. линията на бедност за област Пловдив e 575,50 лв. средно на месец на лице от домакинство. Това показват последните статистически данни на Териториално статистическо бюро Юг (ТСБ Юг), предаде БТА.

При този размер на линията под прага на бедност са били 20,9 на сто от населението на областта. В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност нараства с 23,2 процента, а относителният дял на бедното население - с 1,3 процентни пункта.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността, казват още от Териториално статистическо бюро Юг. Данните за 2023 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери, изразяващи се в обезщетения, социални и семейни помощи и добавки, равнището на бедност се повишава от 20,9 до 27,9 на сто, или със 7 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 45 на сто, или с 24,1 процентни пункта.