Лошо е качеството на атмосферния въздух в Пловдив тази сутрин. Това сочат данните както от частната система за измерване чистотата на въздуха, така и двете автоматични станции в Пловдив. Не се препоръчват разходки в близост до оживени булеварди, пише "Марица".

Според AirBG.nfo към 8 часа най-големи отклонения в количеството на ФПЧ10 частната система отчиташе в кварталите "Захарна фабрика", "Харман махала", "Разкопаница". Там стойностите се движеха между 168 и 218 µg/m3 при норма 50 µg/m3. Съдържанието на ФПЧ10 около оживените булеварди , като "Христо Ботев", "Руски" данните сочат между 62 и 67 µg/m3. В зелено светят само кварталите "Гагарин" и "Беломорски".

Наднормено съдържание на прах във въздуха има и в селата около Пловдив - Скутаре, Рогош, Труд и Бенковски.

Отоплението на твърдо гориво, транспортът и географските особености на града са причина за наднорменото съдържание на фини прахови частици в Пловдив. Отклонения от нормите се отчитат през зимния сезон.