Пловдивската ЕГ "Иван Вазов" внедри облачна платформа Google G suite за образованието. Специален гост на официалния старт на новата образователна технологична инициатива бе министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Дигитализацията променя начина ни живот и на учене. Ние работим за разширяване на възможностите за т.нар. фронтално обучение за ползването на повече електронни образователни ресурси. От миналата година МОН финансира изграждането Wi-Fi мрежи във всички училища, последната група около 600 училища ще бъде изградена до края на май, каза министър Вълчев. По думите му факт е, че учениците учат по-добре, когато използват електронно образователно съдържание, когато не само слушат, но и виждат творчески материали и са по-активни в образователния процес. Дигиталните технологии са една от възможностите да променим методите на обучение и да направим ученето по-атрактивно, по-интересно с по-голямо участие на децата, отбеляза още министърът. Обмисляме от догодина да стимулираме финансово училищата да разработят свои проекти за промяна на методите на обучение по линия на информационните технологии и иновациите, промяна на физическата среда и на класната стая, както и влизането на час на специалисти от други сфери, добави той. С проект по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" ще изградим т.нар. отворен облак, каза Вълчев, цитиран от БТА. В момента има платформи с платени образователни ресурси и специално разработени видео клипчета. МОН ще финансира изготвянето на електронни уроци от самите учители, които да са качени в облака и да са със свободен достъп.

Образователният министър добави, още че в гласуваната средносрочна бюджетна прогноза са заложени допълнителни 360 милиона лева за увеличаване на учителските заплати.

С реализирането на проекта за облачната платформа в ЕГ "Иван Вазов" всеки ученик и учител разполага с електронен профил в домейна на организацията и по този начин може да се учи навсякъде и по всяко време.

Внедрената високотехнологична платформа ще трансформира целия учебен процес, поставяйки фокус върху ученика и променяйки изцяло учебната среда", коментира Вихра Ерамян, директор на ЕГ "Иван Вазов".

В рамките на проекта на учениците от една паралелка са предоставени преносими компютри, които заменят учебниците и тетрадките и имат ново учебно съдържание в облака. По проекта в гимназията са внедрени облачни технологии, безжична училищна мрежа. Вече 23-ма учители са сертифицирани по международни програми за внедряване на образователни технологии.

На снимката: Световен ден на поезията - 21 март 2019 - в ЕГ "Иван Вазов" - Пловдив