Фондът за лечение на деца да се закрие от догодина и функциите му да изземе Националната здравноосигурителна каса. Тази идея е залегнала в серия от законодателни промени, изготвени от здравните власти, които на този етап са само в проект, съобщава Дарик.

Мярката не е обявена официално, защото още не е гласувана от надзорния съвет на касата. Според пациентски организации обаче "този експеримент с болните деца" не трябва да се прави сега, а една от причините за това е, че касата няма капацитета да обработва заявленията на родителите, които понастоящем постъпват във фонда".

"Център "Фонд за лечение на деца" се закрива в срок от три месеца от влизането в сила на този закон,"четем в работния вариант на преходните и заключителните разпоредби на новите промени, които предлагат здравните власти. В редица закони и подзаконови актове името "Фонд за лечение на деца" се заменя с "Национална здравноосигурителна каса", гласят още предложенията.

Промените, дори и неофициални, породиха притеснения у пациентски организации и родители на болни деца. Пред Дарик Пенка Георгиева, член на обществения съвет към фонда и председател на пациентски организации "Заедно с теб", подчерта, че здравната каса най-малко няма капацитета да обработва заявленията, постъпващи от родители на болни деца.

"Моето предложение, което съм отправила към Жени Начева (бел. ред. зам.-министър на здравеопазването), е първо да започне работа Комисията за лечение на българи в чужбина към министерството, която към момента изобщо не работи. Нека и комисията, която одобрява лечение на български граждани в НЗОК, също започне работа. Нека минат шест месеца, да видим двете комисии как ще работят и тогава ще преценим какво ще правим с фонда. Не е моментът да се правят експерименти с децата, ще се създаде излишно напрежение в родителите, ще станат скандали. Няма готови експерти в касата, тя няма абсолютно никакъв потенциал, няма опит", подчерта Георгиева.

По неофициална информация вероятната цел на сливането на фонда с касата е обединение на административни звена. Сред другите предложения, залегнали в проектозакона, са нови болници да се разкриват само след разрешение от Министерския съвет, а здравната каса да заплаща дейност по клинична пътека, когато терапията е извършена само от лекар на трудов договор в дадено заведение.