Д-р Донка Шотлекова завършва медицина в МУ-Пловдив през 2021 г. и към момента е лекар-специализант в Отделението по ендокринология и болести на обмяната на МБАЛ "Уни Хоспитал".

Нейните професионални интереси включват нарушения на глюкозния метаболизъм, репродуктивна ендокринология и заболявания на щитовидната жлеза.

Донка Шотлекова е с диабет тип 1 от 25 години, което я превръща и в поддръжник на съвременните технологии за контрол на това състояние. Най-голямата ѝ страст са иновациите в лечението на диабета - глюкозни сензори, инсулинови помпи и затворени системи - т.нар. "изкуствени панкреаси".

Снимка: Личен архив

През юли 2021 г. Българската национална здравноосигурителна каса (НЗОК) прие процедура по възстановяване на средствата за системите за непрекъснат мониторинг на глюкозата (CGM) - за хора с диабет тип 1.

Какви са изискванията за реимбурсация на сензори за измерване на глюкозата?

Пациентите трябва да покрият няколко критерия, за да могат да кандидатстват за лечение със сензори за продължително мониториране нивото на глюкозата, това са:

1) Потвърдена диагноза захарен диабет тип 1 - необходимо е да се представи медицинска документация за хода на заболяването и провежданата терапия, удостоверяваща типа на захарния диабет, копие от действащ заверен в РЗОК протокол - епикриза от хоспитализацията при диагностицирането, скорошна епикриза или етапна епикриза;

2) Провеждане на интензифицирана инсулинова терапия с поне 4 апликации за денонощие или лечение с инсулинова помпа;

3) Чести и непредвидими, включително тежки дневни и/или нощни хипогликемии - необходимо е да се представи дневник за самоконтрол на болния, заверен от лекуващия ендокринолог или разпечатка от сензор за постоянно глюкозно мониториране за последните 14 дни преди издаване на решението;

4) Лош гликемичен контрол - HbA1c ≥ 8% - необходимо е да се представи оригинална бланка от лабораторно изследване с подпис и печат на лекаря и ЛЗ или заверено копие (в случай, че е вписано в епикриза с давност до 1 месец преди кандидатстването не е необходимо представянето на лабораторна бланка);

5) Деца под 18 годишна възраст;

6) Бременност/планирана бременност - задължително се предоставя медицинска документация от АГ специалист за планиране на бременност, потвърдена бременност или медицинска документация за провеждане на процедура/и за забременяване.

7) Липса на изключващи критерии по т. В, които са:

   7.1. Захарен диабет тип 1 с давност под 6 месеца (Критерият не е задължителен за деца и бременни );

   7.2. Липса на адекватна комуникация с лекуващия екип;

   7.3. Чести хоспитализации по повод декомпресиран захарен диабет.

Какъв е процесът за реимбурсация на сензорите за измерване на кръвната захар?

Ако пациентът отговаря на критериите за реимбурсация, той следва да се свърже със специализирана комисия към лечебно заведение по избор и да се яви пред нея с подготвените изследвания и документация. След одобрение от страна на специализираната комисията, последната издава протокол за предписване и отпускане на сензори.

Веднъж получил предписание от специализираната комисия пациентът трябва да посети личния лекар за издаване на рецепти, с които да получава медицинското изделие всеки месец от аптека при предварителна уговорка с конкретната аптека.

Какви са предимствата на сензорите за измерване на глюкозата за пациентите?

Вече всеки пациент има достъп до здравните грижи, от които се нуждае за по-добър контрол на диабета. Няма спор, че инсулин зависимият захарен диабет e състояние, което изисква непрекъснато следене и предприемане на мерки - сензорът осезаемо подпомага подобрението в здравословното състояние при тези пациенти.

За мен най-големите предимства на сензорите са сигналите за ниска и висока кръвна захар, които правят почти невъзможно да се пропусне животозастрашаваща хипогликемия или продължителна хипергликемия, както и възможността за изготвяне ежедневна/ежеседмична/ежемесечна статистика въз основа стойностите на кръвната захар, забелязване на тенденции и адресирането им до постигане оптимален контрол на захарния диабет с минимални усилия от страна на пациента.

Каква е текущата ситуация на реимбурсация на системите за непрекъснат мониторинг на глюкозата за пациенти с диабет тип 1 в България?

От моя опит като лекар и като пациент със захарен диабет тип 1 - одобрението за започване на лечение със сензори за продължително мониториране става сравнително бързо, стига пациентът да е подготвил необходимите изследвания и документация.

Специализираните комисии проявяват търпение и разбиране към пациентите, работят неуморно в тяхна полза въпреки недостига на медицински кадри в цяла България.

Какви са основните предизвикателства при реимбурсация на системите за непрекъснат мониторинг на глюкозата в България?

Основните предизвикателства, които съм забелязала, предимно от професионална гледна точка, е липсата на информираност у пациентите за съществуването на такива технологии. Има и пациенти, които не се интересуват и не желаят да надграждат знания и умения за подобряване здравословното си състояние. Разбира се, всички ние в здравната система, трябва да работим за повишаване на здравната култура на пациента и неговата информираност. Технологиите и лекуващия персонал могат да направят всичко, за да улеснят един пациент в живота с хронично заболяване, но основната отговорност и ангажираност е на пациента. Важно е да се говори повече по темата и да се работи за повишаване на информираността на пациентите и лекуващия персонал посредством здравни беседи, информационни брошури, филмови материали, максимално улесняване достъпа до информация относно съвременните възможности за лечение на захарния диабет.