В момента тече реализиране на проект за „Национален регистър на пълномощните” по изпълнение на стратегия за развитие на електронното управление.

Нотариалната камара предложи като съставна част от този регистър да бъде и регистър на тъй наречените „пълномощни за подкрепа”, съобщи председателят на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара на РБ Димитър Танев.

„В тези пълномощни се включват пълномощни за предоставяне на попечителско разпореждане и пациентски пълномощни. Идеята е пълнолетни, дееспособни лица (обикновено възрастни хора) които са пред прага на дееспособността, да обявяват публично лицата, на които имат доверие за извършване на определени правни действия. Известни са десетки случаи когато недобросъвестни лица се възползват от немощта на възрастните хора и ги въвеждат в заблуждение. С този регистър се осветляват доверените пълномощници на тези да ги наречем уязвими лица, дава се възможност за обгрижването им. Пълномощни за подкрепа съществуват в дванайсет европейски държави като Германия, Франция, Испания, Австрия, Холандия, Белгия и други“, обясни той.

През миналата година Европейският парламент (1 юни 2017 г.) прие Резолюция съдържаща препоръки към Европейската комисия, относно правната защита на уязвимите пълнолетни лица. Според тази Резолюция уязвимо пълнолетно лице е „лице, което е навършило 18 години и което, поради нарушени или недостатъчни лични способности, не е в състояние да защитава собствените си интереси, както и тези на своето имущество, било временно или окончателно”.

„Мисля, че точно сега е момента да се окаже съпорт на възрастните хора, една необходимост, която дълги години се коментира в средствата за масова информация“, каза още председателят на Нотариалната камара.