Започна предоставянето на лична помощ за хората с увреждания, съобщиха от пресцентъра на Агенцията за социално подпомагане. Механизмът е в действие от 1 септември.

Съгласно него те имат право на индивидуална оценка на своите потребности. Въз основа на заключенията в индивидуалната оценка дирекция "Социално подпомагане" издава направление за предоставяне на лична помощ с определен брой часове. Приемането на заявления за включване в механизма и сключването на договори с асистенти продължава и след 1 септември.

Право на лична помощ имат: хората с увреждания с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; деца с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; деца без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

Право на лична помощ има всяко лице с увреждане, което отговаря на условията, определени в Закона за личната помощ, и на което е изготвена индивидуална оценка на потребностите и му е издадено направление за ползването й.

Заявлението за ползване на помощта се подава в общината по настоящ адрес, като лицето с увреждане може свободно да посочи кой да бъде неговият асистент.

Към края на месец август 2019 г., в дирекциите "Социално подпомагане" са подадени 15 785 заявления за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите, в които хората с увреждания са посочили, че желаят да ползват механизма "Лична помощ". До тази дата издадените направления са 14 784. До 30 август в общините са сключени 4 751 договора с асистенти.