Над 11 камиона с пластмасови отпадъци, които са с произход от Румъния, Полша и България, са задържани на ГКПП "Лесово" на път към предприятие за преработка в Турция. Това е станало след проверка на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Стара Загора вчера, съобщават от МОСВ.

Част от превозните средства са преминали транзитно през територията на страната ни, излезли са на пункт "Лесово", но са били върнати от турските власти и в момента са на границата.

Извършена е инспекция на всички 11 камиона и е установено, че превозват отпадъци от пластмаса за Република Турция. Превозните средства са върнати обратно, тъй като отпадъците не са подходящи за внос в Турция.

Снимка: МОСВ

РИОСВ - Стара Загора е установила, че има съответствие на превозвания отпадък с придружаващата документация.

По информация на митническия пункт освен 11-те камиона, има други 3 (от Словакия, Хърватия и Румъния), които са пристигнали там днес. Към момента те не са допуснати на територията на Република Турция и са на паркинг на ГКПП "Лесово".

Снимка: МОСВ

Сезирани са всички компетентни органи, за да се проследи маршрутът на камионите до окончателното напускане на територията на страната.

Целта е контролните органи на МОСВ да гарантират, че отпадъкът няма да бъде изхвърлен на територията на България.