През последните 15 години Община Несебър е изплатила от бюджета си помощ в размер на 8 322 000 лева на 4161 новородени. Само през изминалата година новородените получили еднократна помощ от 2000 лева са 227, информираха от Общината, като сумата, изплатeна на родителите им, възлиза на 454 000 лева.

Един от приоритетите в социалната политика на града, балансирана спрямо потребностите на всички възрастови групи, е грижата за най-малките граждани и техните родители. Именно по тази линия от 2007 г. Община Несебър отпуска за всяко семейство с новородено дете еднократна помощ от 2000 лева, а няколко години по-късно отделя и средства за разходи по инвитро процедури на двойки и семейства с репродуктивни проблеми. Стремежът е да се създадат добри условия на живот, които да задържат младите хора да живеят и работят на територията на града.

А иначе статистиката за предходните години сочи, че през 2021 г., еднократната помощ са получили 221 бебета, а изплатената сума е 442 000 лева. През 2020 г. еднократна помощ е отпусната на 267 новородени в размер на 534 000 лева, за 2019 г. местната власт е изплатила от бюджета си на родителите 598 000 лева за 299 бебета, а за 2018 г. новородените в Несебър, получили финансов стимул, са 268. За 2017 г. са подпомогнати 293 бебетата с адресна регистрация в Община Несебър, а изплатените помощи за тях са 586 000 лева. За 2016 г. са отделени средства в размер на 530 000 лева за 265 новородени, а през 2015 г. бебетата са 315 при изплатена сума от 630 000 лева.

В периода 2008-2022 г. най-много бебета са се родили през 2014 г. - 322 на брой, следвана от 2015 г. - с 315 деца и 2009 г., когато в общината най-малките нови жители са 311. Най-много близнаци за същия период от време са се родили през 2020 г. и 2012 г. - девет, следвани от 2015 и 2019 г. - по седем.