Завирените обеми в 52 комплексни и значими язовири, които са под наблюдението на Министерството на околната среда и водите /МОСВ/, са 4014,8 млн. м3 и представляват 60,8 на сто от общите им обеми. Това съобщиха от МОСВ. Съоръженията за питейно-битово водоснабдяване са завирени на 78,6 процента от общия им обем; за напояване - на 40,9 на сто; за енергетика - на 66,6 процента от общия им обем.

Нивата на реките в страната са се повишили незначително. В Дунавския басейн водните количества на реките са около и под праговете за средни води. С водни количества над праговете за високи води са р. Джулюница при с. Джулюница и р. Янтра - при Габрово. На 30 март в следобедните и вечерните часове са възможни повишения на речните нива в планинските части от водосборите на р. Вит, р. Осъм и р. Янтра, в резултат на валежи.

В Черноморския басейн с водни количества около праговете за високи води са р. Луда Камчия при с. Бероново, р. Факийска - при с. Зидарово, и р. Ропотамо - при с. Веселие. През почивните дни, в резултат на валежи, се очакват повишения на речните нива във водосборите на южночерноморските реки. На 30 март повишения на речните нива ще има в горните части от водосбора на р. Камчия.

В Източнобеломорския басейн с водни количества около и под праговете за средни води са горните течения на р. Марица и р. Арда, р. Тунджа - при Елхово, и р. Харманлийска - при Харманли.

В Западнобеломорския басейн с водни количества над праговете за високи води е р. Елешница при с. Ваксево и р. Струмешница - при с. Струмешница. Днес и утре речните нива в басейна ще се повишават, в горните и средни части от водосборите - в резултат на снеготопене, и в долните части от водосбора - вследствие на комбинация от снеготопене и валежи от дъжд. На 29 и 30 март повишения ще са възможни в долните течения на основните реки, в резултат на оттичане.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.