От 5 октомври в Ловеч ще бъде въведен частичен режим на водата, информират от ВиК в града и общината.

Режимът е поради продължителното засушаване и силното намаляване на дебита на водоснабдителна група "Черни Осъм" и водоизточниците за гр. Ловеч.

Въвеждат се ограничения във водоползването за питейно-битови нужди, забранява се ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.

Ден по-рано изпълнителният директор на "ВиК" АД - Ловеч, Данаил Събевски, поясни, че от дружеството са разделили Ловеч на три района, като водоподаването ще бъде спирано поетапно от 00:00 до 06:00 часа.

"В три поредни вечери ще се спира водата в отделни квартали. Първата нощ без вода ще е квартал "Червен бряг" и районът около него, следващата нощ без водоснабдяване ще са централната част, кварталите "Здравец", "Вароша" и "Кольо Фичето", индустриалната и част от вилната зони, а третата - жилищен комплекс "Младост" и района около него", каза Събевски, цитиран от БТА, и добави, че режимът ще продължи по този график.

По думите му, ако не завали и не са покачи дебитът, ще се наложи целият град да е на воден режим всяка нощ.

Заради намалелия дебит на водоизточниците на воден режим са и ловешките села Пресяка, Къкрина, Брестово, Прелом, Дренов, Александрово и Деветаки.

Освен засушаването, там причината е и силно амортизираната водопроводна мрежа, изграждана през 50 - 60-те години на миналия век, основно етернитови тръби, чийто експлоатационен живот отдавна е преминал, добави Събевски.

На воден режим заради намален дебит на водоизточниците са и селата Горско Сливово, община Летница, Глогово, община Тетевен, и Каленик, община Угърчин.

Ето и какъв режим ще трябва да спазват жителите на Ловеч:

- За ж.к. "Червен бряг" и квартала между улиците "Подп. Тутолмин" и "Подп. Александър Кусев" и "Княз Имеретински" на 05, 08, 11 октомври 2023 г. и т. н. (през два дни) водоподаването ще бъде прекъсвано от 00.00 до 06.00 ч.

- За централна градска част, кв. "Кольо Фичето", кв. "Вароша", ж.к. "Здравец", индустриалните зони и част от вилните зони на 06, 09, 12 октомври 2023 г. и т. н. (през два дни) водоподаването ще бъде прекъсвано от 00.00 до 06.00 ч.

- За ж.к. "Младост" и ул. "Ген. Гембитски" на 07, 10, 13 октомври 2023 г. и т. н. (през два дни) водоподаване ще бъде прекъсвано от 00.00 до 06.00 ч.