29 от новозасадените дървета покрай Околовръстния път в София станаха обект на вандализъм, съобщиха от общината. Експертите от дирекция "Зелена система" намерили дръвчетата прерязнаи ниско в основата.

29 от новозасадените дървета покрай Околовръстния път са унищожени

Снимка: Столична община

"29 от новозасадените дървета покрай Околовръстния път за съжаление станаха обект на вандализъм. Експертите ни намериха дърветата прерязани ниско в основата. В момента се прави разследване по случая. Надяваме се, че камерите на близскостоящите търговски обекти ще помогнат за бързото идентифициране на извършителя на това грозно деяние, така че той да понесе последствията, регламентирани от Закона", пише на страницата "Зелени решения за София" във Фейсбук.

Междувременно предстои премахване на дърветата и замяната им с нови.

Предстои премахване на дърветата и замяната им с нови

Снимка: Столична община