Редица нарушения установи Изпълнителна агенция "Медицински надзор" по случая с починалата 61-годишна пациентка на зъболекарски стол в Благоевград на 23 май.

Данните от проверката показват, че не е спазен медицинският стандарт за консултация и лечение на хирургично болни и не е направена оценка на риска за здравето на пациентката, като по този начин е нарушен и Законът за здравето. Не е направена консултация с лекар със специалност "Кардиология" при болни над 18-годишна възраст". Установено е и нарушениe на наредбата в частта за клиничен преглед за оценка на оперативния риск, че при индикации за операция и вземане на решение за извършване на такава се изисква назначаване и провеждане на лечебни мероприятия - подготовка за операция с цел осигуряване на оптимално здравно състояние на пациента и снижаване на оперативния риск, съобщи БТА.

Подготовката за операция включва назначените от консултанта и от хирурга лечебни, физиотерапевтични и други средства и мерки по отношение на антиалергична подготовка при анамнестични данни и след предходно тестуване.

От ИАМН са констатирали нарушение на чл. 89, ал. 1 от Закона за здравето, съгласно който "при хирургични интервенции, обща анестезия, инвазивни и други диагностични и терапевтични методи, които водят до повишен риск за живота и здравето на пациента или до временна промяна в съзнанието му, информацията по чл. 88 и информираното съгласие се предоставят в писмена форма".

Според чл. 88 за получаване на информирано съгласие лекуващият лекар уведомява пациента, съответно неговия родител, настойник или попечител, за диагнозата и характера на заболяването, описание на целите и естеството на лечението, разумните алтернативи, очакваните резултати и прогнозата, потенциалните рискове, свързани с предлаганите диагностично-лечебни методи, включително страничните ефекти и нежеланите лекарствени реакции, болка и други неудобства, вероятността за благоприятно повлияване, риска за здравето при прилагане на други методи на лечение или при отказ от лечение.

За констатираните нарушения ще бъдат образувани административно-наказателни производства, в съответствие с компетентностите на ИА "Медицински надзор". Министърът на здравеопазването е уведомен с писмо за резултатите, посочват от ИАМН.

Случаят е от 23 май. В следобедните часове в 1 РУ-Благоевград е получено съобщение от ЦСМП-Благоевград за починала 61-годишна жена в кабинет по дентална медицина в града.

Пристигналите на място полицейски служители не са установили следи от насилие. За случая е уведомена РП-Благоевград. Образувано е досъдебно производство.

"Медицински надзор" назначи извънредна проверка във връзка със случая.

 

Разследване по случая продължава да води полицията в Благоевград, както и районната прокуратура.

Близките на починалата жена обясниха, че се надяват истината да излезе наяве.