Учители от малки населени места в област Велико Търново подават ръка на деца от уязвими групи и ги мотивират да ходят на училище. Педагогическите специалисти работят активно по проекта "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи", реализиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съобщиха от МОН.

Заместник-директорът на Професионалната гимназия по аграрни технологии "Цанко Церковски" в Павликени Енгин Нуриев казва, че училището събира ученици от различни населени места на общината. Има и 16 ученици, настанени в общежитието, които живеят извън община Павликени. Не малък процент са от малцинствата и нашата задача е да им покажем, че от образованието има смисъл, казва г-н Нуриев, който е и учител по Информационни технологии.

"В тази насока помощ ни оказа проекта, защото предостави възможност точно на такива ученици, които не са се срещали с технологии, да разберат, че те са не само за развлечение, но могат да се използват и за образование. Бяха организирани групи за обучение за работа с образователни платформи и за кратък период бяха обхванати максимален брой ученици:, разказа още той.

Г-н Нуриев е водил обучения по проекта в още шест основни училища. Две от тях са в община Павликени, другите са в област Габрово. "Директорите се свързаха с мен и ме помолиха, а когато става въпрос за деца, не мога да откажа", обяснява той.

Г-н Нуриев със свои ученици

Снимка: ПГАТ "Цанко Церковски"

С първокласниците било по-трудно. "Видимо им беше интересно да учат компютри, но си мислеха, че са само игра и слушане на музика. Важно беше да им се запази интересът въпреки че няма да играят на игри, да слушат музика, да гледат клипове, а ще учат", разказва зам.-директорът на училището в Павликени. За да са спокойни и да не се притесняват, най-малките работят с техническите устройства по двойки, тъй като така са по-спокойни и уверени.

Г-н Нуриев признава, че сега като зам.-директор постоянно се налага да разговаря с родители и ученици и да им обяснява, че образованието е важно. "Викам децата при мен и им обяснявам, че трябва да завършат", казва той. "Някои са оставени на грижите на близки, защото родителите им работят в чужбина. Искат да ходят на работа, да изкарат някакви пари, но парите се харчат, а образованието и знанието остават", казва зам.-директорът.

Училището в Павликени е сред отличниците по активност в обученията по проекта за работа с електронни образователни платформи. Включили са се 100% от учениците. В момента се провеждат допълнителни обучения по различни предмети като тази дейност вече може да се провежда и присъствено.

Освен по БЕЛ, Дияна Митева преподава и по информационни технологии

Снимка: ОУ „Отец Паисий“

В Обединено училище "Отец Паисий" в село Майско също учат ученици от няколко населени места. Децата са от ромски произход. И там много от тях са оставени на грижите на баби и дядовци. Случва се да има такива от социално-слаби семейства. Учителите помагат. Ходят при тези семейства, питат ги от какво имат нужда, даряват дрехи за децата, отбелязват от МОН.

Г-жа Дияна Митева е класна на 5-и клас в училището. Заедно със съпруга ѝ са решили да се преместят от Добрич в съседно на Майско село. Тя преподава по два предмета - български език и литература и информационни технологии. Постигнала е добра комуникация с родителите и настойниците на децата. Всяка сутрин проверява дали децата са в училище и ако някой отсъства, веднага звъни на родителите. Г-жа Митева води и допълнителни обучения по български език по проекта за равен достъп и се надява, че благодарение на тях нейните ученици ще се справят с изпитите от националното външно оценяване.

По проекта г-жа Митева провежда обучение на ученици, учители и родители и в училища от съседни села, поради липса на специалисти, като споделя, че проблемите и затрудненията са идентични във всяко училище, но с постоянство, търпение и любов към децата могат да се постигнат добри резултати.

Снимка: ПГАТ "Цанко Церковски"