Централната избирателна комисия обяви обществена поръчка за договаряне на дейности по осигуряване на машинното гласуване в изборите за членове на Европейския парламент през юни 2024-а година. Решението за откриването на състезателната процедура беше публикувано днес на сайта на ЦИК. Прогнозната стойност на поръчката е 7 066 000 лева без включен ДДС или 8 479 200 лева с включен ДДС, допълва БНР.

С цел осигуряване на ефективност при разходване на публичните средства и спазване принципите на Закона за обществените поръчки за свободна конкуренция и равнопоставеност на участниците в обществената поръчка, ЦИК е преценила предметът й да бъде разделен на обособени позиции.

Дейностите по осигуряване на машинното гласуване в изборите за членове на Европейския парламент включват профилактика/диагностика, тестване на устройствата и на вградените в тях периферии - принтер и четец на смарт карти, подготовка, инсталиране на операционна система и приложния софтуер, параметризиране и окомплектоване, техническо обслужване на машините в предизборния и изборния ден по места/съответната избирателна секция и осигуряване на Център за поддръжка при възникнали проблеми с тях.

В поръчката има и втора обособена позиция, а именно - транспорт на устройствата за гласуване до избирателните секции в страната и логистичното им осигуряване в предизборния и следизборния ден.