Топли напитки и храна за хората без подслон, които отказват да бъдат настанени в общинските центрове за временно настаняване, ще осигурява Столичната община до 31 декември, съобщиха от пресцентъра на общината.

Искаме да се погрижим за хората, които живеят на улицата, но отказват да използват социалните услуги на общината и центровете за временно настаняване. Всеки ден - от 21 до 31 декември, те ще могат да получат сандвичи и топъл чай в двора на столичния храм "Света Параскева", на ул. "Георги С. Раковски", каза Надежда Бачева - заместник -кмет по направление "Социални дейности и интеграция на хора с увреждания". Тя ще присъства на началото на инициативата.

Храната ще се раздава във времето от 12:00 ч. до 14:00 ч. Социалните работници ще информират и нуждаещите се от дом за възможността да нощуват в центровете на временно настаняване и за социалните услуги, които се предоставят там.

Екипите на Дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столичната община ще бъдат снабдени с пакети с храна и напитки, които да раздават на бездомните хора при обичайните обходи на града, както и да ги информират за пункта в двора на храм "Света Параскева".

Столичната община осигурява социални услуги за хора в затруднено положение, нуждаещи се и останали без дом през цялата година, като в зимния период полага допълнителна грижа. Общината предоставя подслон за бездомни лица и семейства в три Центъра за временно настаняване в София. В тях на нуждаещите се граждани се осигурява подслон, подкрепа от социални работници със съдействие за регистрация в бюрата по труда; съдействие за издаване на документи за самоличност, осъществяване на връзка с близките им, както и свързване с дирекциите "Социално подпомагане" по настоящия им адрес.

Гражданите могат да подават сигнали за нуждаещи се на телефон 112, както и на Контактен център на Столична община - 0700 17310.

Столичната община има развита система от социални услуги за възрастни хора в затруднено положение, нуждаещи се и останали без дом, съобщиха преди дни в отговор на запитване на БТА от пресцентъра на Столичната община.

Топла храна или пакети с хранителни продукти ще получат 933 души в риск на територията на цялата страна в периода от 20 декември 2023 г. до 31 март 2024 г. Те ще бъдат осигурени по новата Целева програма за закупуване на хранителни продукти за деца и възрастни, потребители на социални услуги на Фонд "Социална закрила" (ФСЗ) към Министерството на труда и социалната политика (МТСП), съобщиха от пресцентъра на ресорното министерство.