Научната общност отдавна е постигнала консенсус относно съществуването на климатични изменения. Фактите и провежданите от столетия метеорологични измервания доказват това. Учените от години предупреждават, че промените ще доведат със себе си значителни последствия, различни за всяка една от страните по света. Покачващи се нива на океаните, високи температури съчетани с голяма влажност на въздуха, пожари, наводнения, слаби реколти и по-силни бури са само едни от множеството последици на климатичните промени. Как ще се отразят те на България?

Изготвеният доклад "Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия до 2030 година" разкрива какви са най-големите опасности пред България в идните години. Според анализите страната ни е изправена пред повишена опасност от наводнения и суши.

Вземайки за основа доклада, министърът на вътрешните работи Христо Терзийски предлага правителството да приеме План за действие за периода 2020-2024 година.

В Плана за 2020-2024 година е заложено създаването на национален рисков регистър, както и стимулиране на застраховането и осигуряване на ниско-лихвени или безлихвени кредити с цел по-бързо възстановяване след бедствия.

Тренировките ще подобрят подготовката на населението

Снимка: Европейски екологичен фестивал

От голямо значение е формирането на система, осигуряваща непрекъснатост на доставките на основните стоки и услуги за населението.

В документа, публикуван за обсъждане в Портала за обществени консултации, са описани най-важните дейности на ведомствата МВР, МОН и БЧК.

Едни от най-важните неща, които да ни подготвят за по-суровото бъдеще са разяснителните кампании. Те трябва да започнат да се провеждат още в предучилищна възраст, а след това да еволюират в състезания и конкурси, свързани със защитата при бедствия при децата. Планирано е обучения да продължат и в по-горните класове, както и във висшите училища, а администрацията също да разшири капацитета си по въпроса.

Данните сочат, че опасността от наводнения и суши ще е налице поне до края на този век, като най-тежките случаи в страната ни са станали през последните 15 години. По-добрата подготовка може да предотврати по-тежките трагедии, смятат експертите.

Прогнозите на футуриста Цветан Цветанов често се сбъдват

Снимка: Европейски екологичен фестивал

За опасностите, свързани с климатичните промени и проявлението им у нас, говори и известният като "Българският Жул Верн" футурист Цветан Цветанов. Много от прогнозите на експертът в последствие са се оказвали верни.

Още през 2018 година той предупреждава, че има висок шанс водната криза да засегне не само целия свят, но и нашата страна.

"Въпреки, че 71% от световната повърхност е покрита с вода, едва около 3% от това количество е сладководна и задоволява човешките питейни нужди. Близо 3,2 милиарда души по света са изправени пред недостиг на питейна вода. Това е по прогнозни данни, изнесени в доклад на Международната комисия по проблемите с изменението на климата, които сочат, че до 2040 година всяко четвърто дете в света, или около 600 милиона, се очаква да живее в условията на водна криза", заяви преди време Цветан Цветанов пред Dir.bg.

Тогава той допълни, че водната криза ще доведе със себе си други проблеми - загуба на плодородност на почвите и оттам жестока криза с изхранването, както и до нови и то мащабни мигрантски процеси към по-богатите с такива ресурси страни и обезлюдяване на отделни огромни райони на планетата.

В свое предишно интервю пред Dir.bg Цветан Цветанов предупреди, че България не е богата на водни ресурси. Данните сочат, че по възобновяеми водни ресурси страната ни е на 117 място от общо 171 изследвани страни.

Предвижданията и съветите на Цветан Цветанов намират място и в плана, според който България трябва да се подготви за климатичните промени.

Българският футурист смята за най-важното създаването на добра подготовка сред населението на страната - нещо отразено в план за действие за периода 2020-2024 година.

Той е един от ръководителите на фондацията "Европейски екологичен фестивал", която от 15 години провежда курсове за справяне с бедствията.

Свeтoвнoизвecтният нобелов лауреат и бивш кандидат за президент нa CAЩ Aл Гoр има договор с фондацията, провеждаща eдинcтвeния в cтрaнaтa мeждунaрoдeн eкoлoгичeн фecтивaлeн фoрум зa дoкумeнтaлни филми пocвeтeни нa eкoлoгиятa. Организацията на Цветан Цветанов работи със стотици ученици oт училищaтa в oбщинa Кърджaли c пaртньoрcтвoтo нa БЧК, МВР-Грaждaнcкa зaщитa нa нaceлeниeтo, като организира oбучитeлни мoдули.

Адвокат Цветан Цветано, професор Хриcтo Пимпирeв и Невена Праматарова - учредител на фондацията

Снимка: Европейски екологичен фестивал

Курсовете се провеждат със прoфecиoнaлни eкcпeрти по зaщитa при прирoдни бeдcтвия и aвaрии. В тях се научават методи за oкaзвaнe нa първa мeдицинcкa пoмoщ, зaщитa oт кибeр-aтaки и тeрoриcтични нaпaдeния нa мacoвo пoceщaeми oбщecтвeни cгрaди и мecтa в училищa, търгoвcки и трaнcпoртни цeнтрoвe.

С фондацията, учредена от журналистката от БНР, Невена Праматарова, си пaртнирa и Бългaрcкият Aнтaрктичecки инcтитут и личнo нeгoвият ръкoвoдитeл и дирeктoр - cвeтoвнoизвecтния бългaрcки учeн прoфecoр Хриcтo Пимпирeв. Ученият е един от най-дългогодишните изследователи на Aнтaрктида.

Според адвокат Цветан Цветанов, по-добрата подготовка, планиране и организиране могат да ни помогнат значително в задаващите десетилетия, които ще са белязани от ефектите на климатичните промени.