Високите цени на енергията поставят все повече граждани на Европа в риск от енергийна бедност. Около 7% от населението на ЕС не е имало достъп до адекватно отопление през 2021 г. България е сред най-засегнатите държави - през 2020 г. над една пета от българите са имали просрочени задължения за комунални услуги, а 27.5% от анкетираните домакинства не са били в състояние да поддържат дома си достатъчно топъл. Тази стойност е 3.5 пъти по-висока от средната за ЕС. По данни на Евростат за 2021 г., 30% от българите не успяват да покрият разходите си за отопление.

У нас предстои приемането на дефиниция за енергийна бедност, както и на решителни мерки за справянето с нея. Страната трябва да изпълни този ангажимент по Плана за възстановяване и устойчивост до края на годината. За намирането на консенсус е необходим честен разговор между заинтересуваните страни, както и политическа воля за решения, влияещи върху живота на над два милиона българи.

За да започнат този разговор, Сергей Станишев и Делегацията на българските социалисти в ЕП организират Дискусията "Да намалим сметките - енергийната бедност и цените" на 1 декември 2022 г., от 9.00 часа в Sofia Event Center (Mall Paradise, бул. "Черни връх" No 100, ет. 3).

Събитието е част от кампанията на Групата на социалистите и демократите в ЕП "Bring the bills down", включваща предложения за 15 конкретни мерки и 100 млрд. евро Зимен пакет за солидарност за гражданите и бизнеса на страните-членки.

Целта на дискусията е да събере на едно място министри, народни представители, членове на ЕП, институции, синдикати, работодатели, местни власти, неправителствени организации и медии.

В първия панел участието си са потвърдили заместник министър-председателят по управление на европейските средства - г-н Атанас Пеканов, заместник-министърът на труда и социалната политика - г-жа Надя Клисурска, председателите на Комисиите по енергетика и по труда, социалната и демографската политика в Народното събрание - г-н Делян Добрев и г-н Георги Гьоков, омбудсманът на Република България - г-жа Диана Ковачева.

Във втория панел ще дебатират министърът на земеделието - г-н Явор Гечев, председателят на КЕВР - г-н Иван Иванов, г-жа Цветелина Пенкова - член на ЕП, президентът на КТ "Подкрепа" - инж. Димитър Манолов, президентът на КНСБ - г-н Пламен Димитров, изпълнителният директор на НСОРБ - г-жа Силвия Георгиева, изпълнителният директор на Центъра за енергийна ефективност "ЕнЕфект" - г-н Драгомир Цанев, изпълнителният директор на Асоциация "Прозрачност без граници" - г-н Калин Славов.

Презентация на работата на Комисията за енергийна ефективност и енергийна бедност към МС и на готвената дефиниция ще направи д-р Теодора Пенева от Института за икономически изследвания при БАН. Ще бъде представено и социологическо проучване, проведено за събитието от Изследователски център Тренд. Разговорът ще бъде модериран от председателя на УС на Института за енергиен мениджмънт - г-н Славчо Нейков.

Събитието е със свободен достъп, не е необходима регистрация.