Петгодишното дете беше намерено на 23 март т.г. в куфар близо до Пасарел.

Макар, че според съда не съществуват преки доказателства за това Костин да е извършил убийството, то има достатъчно косвени, които обуславят това предположение.

Намереното ДНК на Костин по кърпата, в която е било увито тялото на малкия Никита, защитата на руснака обясни с факта, че детето е живяло в апартамента на Костин. Затова и житейски логично би било ДНК от Костин да се намира по тази кърпа.

Костин заяви в съдебната зала, че няма да се укрива от българското правосъдие и разследващите, защото съпругата и детето му са български граждани.

Ако Герман Костин реши да обжалва днешното решение на съда, той може да го направи пред по-горната инстанция.