Покритите рискове и съответните обезщетения са изброени в Наредбата и единственото, което подлежи на офериране е процент от общата застрахователна сума и общата застрахователна премия за всички лица, съобразени с III -ти рисков клас.

 Застрахователната сума е равна на 7-кратния размер на годишната брутна работна заплата на съответния работник или служител, определена като 12 пъти месечната му брутна работна заплата към 20.11.2017 г. 

Застрахователната сума, формирана въз основа на индивидуалните брутни месечни заплати на застрахованите работници и служители към 20.11.2017 г., се приема за обща застрахователна сума при сключване на застрахователния договор.