Севлиевската водоснабдителна фирма "Бяла" (общинско ЕООД, на снимката) обяви режим на водата заради засушаването и силно намаления дебит на местните водоизточници, съобщиха от общината.

В града вода ще има през нощта - от 23,00 часа до 5,00 часа, като налягането във водопроводната мрежа ще е намалено и е възможно високите етажи на сградите да са с нарушено водоподаване.

Повече от 20 севлиевски села ще имат вода през ден, която ще се пуска по схема, обикновено в часовете между 17,00 и 8,00 часа на другия ден.

Габровските села, снабдявани с вода от севлиевската фирма, ще са на същия режим. Първи ден за получаване на вода от тях е днес, 19 септември, от 17.00 до 08.00 ч. на 20 септември.

Всички резервни местни водоизточници, които могат да се ползват за допълнително водоснабдяване, в това число помпените станции в Севлиево и в селата Петко Славейков, Добромирка и "Чешме дере", трябва да бъдат в редовна експлоатация, пише още в заповедта на директора на фирмата. Забранява се и ползването на питейна вода за напояване.

Режимът за селата в Севлиевско

3a населените места от общината по стоманения водопровод - Батошево, Шумата, Душево и Горна Росица, вода ще се подава през ден от 17.00 часа до 8.00 часа на следващата сутрин, като първи ден за получаване на вода е днес, 18 септември.

За селата, които се водоснабдяват по етернитовия водопровод: Стоките, Кръвеник, Богатово, Търхово, Ловнидол, Крушево, Идилево, Добромирка и Буря, вода ще се подава през ден - от 17.00 часа до 8.00 на следващия ден. Първият ден за получаване на вода в тези села е 20 септември. Следващото водоподаване при възможност ще бъде на 22 септември.

За селата Сенник, Хирево, Кормянско, Ряховците и Петко Славейков вода ще се подава през ден от 17.00 ч. до 8.00 часа на следващата сутрин. Първи ден за получаване на вода е 19 септември.