Стартира приемането на кандидатури в рамките на Националните награди на Съвета на жените в бизнеса в България 2023, които ще отличат вдъхновяващите постижения за многообразие, равнопоставеност и приобщаване на работното място и в обществото. 

Форумът се организира за втора поредна година от Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ) в партньорство с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). 

"Mногообразието, равнопоставеността и приобщаването се свързват с по-бързо икономическо развитие, по-високи доходи, по-ефективен бизнес, по-устойчиво използване на природните ресурси, и като цяло, с по-мирни и по-стабилни общества. ЕИБ, банката на Европейския съюз, работи за равенството между половете, приветства многообразието и насърчава по-осъзнатото овластяване на способните жени предприемачи и мениджъри. Затова и отново ще подкрепим Съвета на жените в бизнеса в България за връчването на Национални награди за вдъхновяващи постижения за многообразие, равнопоставеност и приобщаване.

Радваме се, че през 2023 г. специално внимание ще бъде отделено и на интеграцията на младите хора и реализирането на потенциала им в България. Убедена съм, че инициативата ще помогне на България да бъде по-успешна и по-справедлива държава, в която талантливите хора имат шанс, независимо от своя пол, възраст или различност", споделя Лиляна Павлова, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка

"С националните награди за многообразие, равнопоставеност и приобщаване, които предстои да връчим за втора година заедно с нашите партньори от ЕИБ, отново ще отличим добрите примери в бизнеса. Но по-важно от това е, че ще разкажем историите и ще представим истински работещи практики, които могат да бъдат възприети и въведени в още по-широк кръг компании в полза на цялото ни общество", споделя Цветанка Минчева, председател на Управителния съвет на СЖББ и главен изпълнителен директор на "УниКредит Булбанк"

През 2023 г. отново даваме трибуна на вдъхновяващите инициативи, които правят работното ни място и обществото среда, в която всеки е значим и ценен без значение на пол, раса, възраст произход и образование, както и споделяме добрите практики за постигане на равни възможности за всички и недопускане на дискриминация, добавят от Съвета на жените в бизнеса в България. 

И призовават: Споделете вашите вдъхновяващи инициативи за многообразие, равнопоставеност и приобщаване, за да можем заедно да дадем гласност и да отличим постиженията, които променят бизнеса, работната среда и обществото ни към по-добро.

Кой може да участва в конкурса? 

В конкурсната процедура могат да участват личности, компании и организации, които осъществяват дейност у нас, или ефектът от дейността им се реализира на територията на Република България, чрез подаване на формуляр за участие, съгласно описаната в регламента процедура.

Кои са категориите? 

Конкурсът учредява награди в следните четири категории, в които ще се приемат номинации:  

  1. Вдъхновяваща инициатива за многообразие, равнопоставеност и приобщаване на работното място - в тази категория ще бъдат отличени инициативите на компании и организации в България, които активно промотират и изграждат култура на приобщаване на работното място и недопускане на дискриминация. Ще бъдат връчени три отделни награди - за голяма компания, за малка и/или средна компания, както и за НПО;
  2. Вдъхновяваща инициатива за преодоляване на стереотипните нагласи и приобщаване на малцинствените групи и хора с увреждания - категорията ще отличи организацията с най-успешна и вдъхновяваща програма и/или инициатива за пълноценна и всеобхватна интеграция, социализация и адаптация на малцинствените групи и хората с увреждания в България;
  3. Вдъхновяваща инициатива за интеграция на младите хора и реализиране на потенциала им в България - това е нова категория за конкурса, която има за цел да популяризира и отличи добрите и вдъхновяващи програми (стажантски, практикански, менторски и други) в страната ни, чиято основна цел е привличане, задържане, мотивация и реализация на младите хора в България;
  4. Вдъхновяваща инициатива за овластяване на следващото поколение жени таланти в бизнеса - в тази част на конкурса ще бъдат наградени добрите практики и програми, които имат за цел насърчаването на професионалното и личностното развитие на жените в бизнеса, израстването им в мениджърски и лидерски позиции, утвърждаването им като успешни и вдъхновяващи ръководители. В категорията ще бъде връчена и допълнителна награда за вдъхновяваща инициатива на технологична компания в България.

Една от всички участвали инициативи ще получи Отличителен знак на СЖББ за изключителни постижения за изграждане на многообразна и приобщаваща среда.

Срокът за подаване на кандидатури е 8 октомври 2023 г., а участието в конкурса е напълно безплатно.

Цялата информация за конкурса, пълния текст на регламента, отделните формуляри за всяка категория и начин за кандидатстване може да намерите на сайта на наградите.

Всички формуляри за участие в конкурсната процедура "ВДЪХНОВЯВАЩИ ПОСТИЖЕНИЯ ЗА МНОГООБРАЗИЕ, РАВНОПОСТАВЕНОСТ И ПРИОБЩАВАНЕ" и допълнителните материали към тях се подават на имейл адрес office@womeninbusiness.bg

За Съвета на жените в бизнеса в България

Съветът на жените в бизнеса в България е сдружение, осъществяващо дейност в обществена полза, чиито основни цели са утвърждаване и популяризиране на добрите практики и програми за насърчаването на професионалното развитие на жените в малкия и среден бизнес и израстването им в мениджърски позиции, подкрепа на младите специалисти, за реализиране на потенциала им в България и развитие на проекти с цел утвърждаване на бизнеса и развитие на таланти в различни бизнес сфери.

Със своите над 200 корпоративни и индивидуални членове сдружението обединява водещи мениджъри със солиден опит в областта на управлението и корпоративната култура, технологиите и образованието, които застават със своето име и експертиза зад инициативите на Съвета.