Това става ясно от Регистъра на обществените поръчки. Търгът е за застраховка "Каско" и "Отговорности" на самолет Еърбъс А-319-112 и самолет Фалкон-2000.

Освен тях застраховката трябва да покрие същите параметри и за два хеликоптера- МИ-8 ПС и МИ-8 Т.

Застраховката "Каско" включва загуба или щета, нанесена на въздухоплавателните средства; отговорност спрямо трети страни, произтичаща от използването на самолета (хеликоптера); отговорност спрямо пътниците (злополука), багаж, карго и поща; застраховка на резервни части и сродно оборудване; застраховка спрямо трети страни за всички авиационни дейности;  застраховка "Военни рискове";застраховка на франшиза по "Каско".

Поръчката е за срок от 12 месеца, с възможност за подновяване за период до 6 месеца. Цената е 300 000 евро.