Първата инстанция - съдът в Пазарджик, наложи на Ахмед Муса Ахмед 1 година лишаване от свобода по обвинението за проповядване на антидемократична идеология и за членство в подобна организация, както и за проповядване на омраза на религиозна основа. 

На 1 юли 2015 г. Апелативният съд на Пловдив измени присъдата му, като я увеличи на 1 година и 6 месеца затвор за проповядване на фашистка или друга антидемократична идеология, както и 2 години лишаване от свобода за проповядване на омраза на религиозна основа чрез слово, печат или други средства за масова информация.
Така, като общо наказание присъдата му стана 2 г. 

Муса обаче обжалва и според ВКС жалбата му е основателна, защото при разглеждане на делото от втората инстанция в Пловдив са допуснати съществени процесуални нарушения на правата му или липсват мотиви по съществени за делото въпроси. 

„Обвинителната власт е посочила, а съдът безкритично се е съгласил, че проповядваната от Ахмед Муса антидемократичната идеология се нарича салафизъм. А тази „идеология” не е сред безспорно утвърдените за антидемократични. Нещо повече, салафизмът е експертно определен като религиозно течение.

Поради тази негова специфична религиозна основа непреодолян по делото остава най-сериозният проблем за правилното прилагане на материалния закон – дали проповядваните идеи и възгледи не са част от свободата на вероизповедание, закрепена в международни актове, по които Република България е страна, в Конституцията и в други нормативни актове на вътрешното ни право”, пише в мотивите на ВКС.

Според върховните магистрати съдът е бил длъжен да мотивира кои от проповядваните от подсъдимия Ахмед идеи на салафитското направление на исляма са противодържавни – противопоставят се на принципите за демокрация, разделение на властите, либерализъм, държавност и върховенство на закона, равенство на мъжете и жените и религиозна свобода, както и чрез кои идеи се проповядва налагането на шариатска държава.

Освен това ВКС намира, че прокуратурата не е доказала "по какъв начин професионалните връзки между имамите, по-голямата част от които са на служба към Мюсюлманското вероизповедание", ги правят участници в престъпна организация, което бе другото обвинение срещу Муса.

Съдът отменя и паричните глоби, които бяха наложени от Апелативния съд на другите подсъдими - имамите на Сърница и Пазарджик Саид Мутлу и Абдуллах Салих. Те бяха освободени от наказателна отговорност, но трябваше да платят по 4000 лв., и всички останали обвинение - по 2000 лв., за членуване в нерегистрирана организация.

Междувременно тече другото дело, по което Ахмед Муса е подсъдим с още 13 души - за проповядване на джихад и разпространение идеите на "Ислямска държава". На вчерашното съдебно засeдaние в залата се разигра скандал между прокурора и адвокат.