Огнище на птичи грип е открито в обект с близо 40 хиляди кокошки носачки в хасковското село Криво поле, съобщиха от БАБХ. Предстои евтаназиране по хуманен начин и обезвреждане на останалите в животновъдния обект заболели и контактни птици, под официален надзор и по начин, недопускащ разпространяване на болестта.

Около птицефермата е определена 3-километрова предпазна зона, в която попадат селата Криво поле, Корен и Момино.

Определена е и 10-километрова наблюдавана зона, в която попадат селата Елена, Книжовник, Малево, Манастир, Динево, Родопи, Стамболийски, Стойково, Подкрепа, Славяново, Болярски извор, Малък извор, Голям извор и Долно Ботево.

Извършва се проучване, което да установи причината за навлизането на заболяването в обекта.

Това е петото огнище на заболяването в страната от началото на годината. В Европа за същия период са обявени над 890 огнища на Инфлуенца тип А при домашни птици.

За заболяването Инфлуенца тип А при птиците няма ваксина. Важно е да се спазват мерките за биосигурност в животновъдните обекти и при транспортирането на птиците извън тях.

От БАБХ напомнят, че птичето месо и продукти, добити в обект, в който е установено огнище на Инфлуенца, не представляват опасност за човешкото здраве при спазване на хигиенните правила за обработка на храни в домакинството.