Министерството на културата проверява Националната гимназия за древни езици и култури "Свети Константин Кирил Философ" (НГДЕК). 

По всички получени сигнали в Министерството на културата (МК) е образувана проверка от инспектората. МК може да вземе отношение по повдигнатия въпрос едва след приключването ѝ, въз основа на направените констатации, отговарят от пресцентъра пред БТА по повод писмо, изпратено до медиите и подписано от "Бъдеще за НГДЕК". 

Писмото беше изпратено до министъра на културата Кръстю Кръстев, до премиера Николай Денков, до финансовия министър Асен Василев, до просветния министър Галин Цоков, до главния прокурор Борислав Сарафов, ректора на СУ проф. Анастас Герджиков, тъй като училището е лицей към университета. Сигналът е адресиран още до Държавна агенция за закрила на детето и до началника на РУО - София-град Ваня Кастрева.

В него се изнасят факти, свързани с Националната гимназия за древни езици и култури "Свети Константин Кирил Философ" (НГДЕК). Посочва се, че за последните две години повече от 35 висококвалифицирани преподаватели са освободени от длъжност, че има заведени над 25 дела, а разноските, които НГДЕК е платила за тях, надхвърлят 50 хиляди лева.

В писмото се казва, че в сградата на ул. "Св. св. Кирил и Методий" в учебно време от тавана пада мазилка, а на места има сериозни пукнатини в стените, няма обособени кабинети по география, химия, биология и физика, а за близо 320 души (ученици и учители) са налични само две тоалетни, липсва училищен бюфет. Учениците в НГДЕК учат в две сгради - едната е в центъра на града, до Женския пазар, а другата е в кв. "Модерно предградие".

От 2019 г. учениците от осми, девети и десети клас в НГДЕК нямат кабинет по информационни технологии, оборудван с компютри, се казва още в сигнала. Скандален е и фактът, че физкултурният салон в сградата на НГДЕК на Женския пазар е предоставен от ръководството за тренировки на баскетболен отбор, който няма нищо общо с училището, се казва още в писмото.

Посочен е и фактът, че на родителите и децата е била предложена нова цена на ученическите униформи, в размер на 700 лв., след като е бил прекратен договорът с предишната фирма.

"Особено голяма тревога буди у нас фактът, че през последните години наблюдаваме постепенна и прикрита промяна на учебните програми, стоящи в основата на специализираното обучение в училището като класически лицей към Софийския университет "Св. Климент Охридски". Пример за това е намаляването на хорариума по класически езици (латински, старогръцки и старобългарски) и премахването на часове по култура", пишат авторите на сигнала.

Писмото беше публикувано и като петиция, която до момента е събрала над 1000 подписа.

Още преди месец, когато излезе петицията с обвинения за нарушения в училището, учителите от НГДЕК излязоха с позиция, в която застанаха зад ръководството и отхвърлиха обвиненията.

"Съзнавайки ценностите на почти половинвековната традиция на НГДЕК, ние ще правим всичко възможно за тяхното опазване. Тези традиции включват преди всичко идеала за една по-добра Humanitas, развиването на свободния дух на учениците и следването на основни морални принципи, като уважение на човешкото достойнство, себераздаване в полза на учениците, колегиалност, поставяне на учебния процес над всичко, възпитаване на един по-висок морал у нашите ученици в една трудна и объркана епоха", заявиха те и отхвърлиха обвиненията.

"Не сме съгласни и ще се борим срещу подвеждането на някои по-податливи родители с лъжливи твърдения и въвличането им в котерийни борби, целещи да разбият единството на нашия учителски колектив, дискредитирането на наши преподаватели, подбуждането на раздори, съмнения в качеството на учебния процес, създаването на групички и други подобни грозни и неприсъщи на нашето име явления. Категорично се обявяваме против корупционните практики, а също и срещу опитите за неправомерно използване на името на училището ни като "запазена марка" са цел извличане на ползи у нас и в чужбина.

С настоящото изразяваме привързаността си към идеалите на НГДЕК, изразени и опазвани още от нейното създаване, и нашата вяра във все по-доброто бъдеще на Гимназията, за което работим и ще работим", заявиха тогава преподавателите от НГДЕК.