Със заповед на министъра на вътрешните работи по протежение на временно възпрепятстващо съоръжение /ВВС/ по границата е обособена стратегическа зона за сигурност до 300 метра от съоръжението. За осъществяване на законоустановени дейности зад него на места са изградени пешеходни или автомобилни портали, съобщиха от МВР.

С Постановление № 236 от 20.10.2017 г. Министерският съвет на Република България прие допълнение на ПМС № 181 от 2009 г, с което изграденото временно възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница е включено в списъка на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност.

В тази връзка Главна дирекция "Гранична полиция" създава необходимата организация за осъществяване на пропускателния режим и реда за пребиваване в стратегическата зона на временно възпрепятстващото съоръжение. Посещенията и пребиваването на лица, както и осъществяването на всякакви дейности до временно възпрепятстващото  и в стратегическата зона, се съгласуват с директора на Главна дирекция "Гранична полиция" или с директора на Регионална дирекция "Гранична полиция" - Елхово.

При необходимост лицата, които ще пребивават в стратегическата зона, се придружават от служители на ГДГП.

На лица, пребиваващи до съоръжението и в стратегическата зона, се забранява следното:

- Извършване на действия, които биха довели до нарушаване на нормалното функциониране на ВВС, изградените портали, водостоци и прилежащия към съоръжението път;

- Внасяне и изнасяне на предмети и вещи, които биха довели до затруднения и невъзможност за функциониране и нарушаване целостта на ВВС;

- Фотографиране и заснемане на елементи на ВВС и прилежащия път;

- Извършване на умишлени действия, които могат да се определят от смесените гранични комисии като гранични инциденти, съгласно Спогодбата между България и Турция от 1967 г.

- Извършване на закононарушения съгласно действащата нормативна уредба.

В съответствие със Закона за МВР, служителите на ГДГП осъществяват административно-наказателна дейност при констатиране на нарушения на определения ред за достъп до стратегическата зона и ВВС, като обект от значение за националната сигурност.

При необходимост от пребиваване в обособената стратегическа зона или в близост до изграденото ВВС, както и за преминаване през обособените пешеходни/автомобилни портали по протежение на възпрепятстващото съоръжение, гражданите трябва да подадат заявка в ГДГП, РДГП Елхово или съответните гранични полицейски управления на регионалната дирекция - ГПУ Свиленград, ГПУ Елхово, ГПУ Болярово, ГПУ Средец и ГПУ Малко Търново.

Информация може да се поиска и от кметовете на населените места, намиращи се в близост до българо-турската държавна граница, с които е уточнен реда за подаване на заявки за преминаване през порталите на ВВС.

Постановлението на Министерски съвет бе прието след като депутатът от БСП Елена Йончева направи филм по темата за падналата ограда на места в Бургаско и улеснението за безпрепятствено преминаване на бежанци. След това оградата не издържа и в Свиленградско.  Оповестяването на данни за падналата ограда доведоха до сериозни скандали между нея и вицепремиерът Валери Симеонов.