Двойно да се увеличи броят на сега действащите 70 ТЕЛК-а в страната- това предвижда проект за промени в Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза. Документът ще бъде обсъден в комисията по осигурителни отношения към Националния съвет за тристранно сътрудничество във вторник, съобщи БНР.

Основната цел е териториалните експертни лекарски комисии да могат да се произнасят в законоустановения тримесечен срок, което към момента масово не се случва.

Сега има значително забавяне на медицинската експертиза на трайно намалената работоспособност, вид и степен на увреждане, като това забавяне е различно при различните комисии. 29 ТЕЛК-а от всички 70 се произнася в законоустановения тримесечен срок, между 4 и 6 месеца са произнасят 17 от комисиите, а над 1 година - 15. Най-дългият период на произнасяне достига над 4 години. Основната причина за това е недобрата кадрова обезпеченост.

От последните официални данни на Националния център по обществено здраве и анализ средногодишно през медицински експертизи минават около 165 хил. души.

Проектът за промени предвижда комисии да се разкриват във всички държавни и общински многопрофилни болници и комплексни онкологични центрове, като в тези от тях, които са университетски болници или търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, трябва да се създадат най-малко по две комисии.

За кадровото осигуряване на ТЕЛК се въвежда задължително участие в съставите на комисиите на началниците на структури в съответното лечебно заведение.

Предвижда се и създаване на условия за ползване на пълната информация от записите в електронните здравни досиета на хората от органите на медицинската експертиза. Целта е намаляване на случаите, при които ТЕЛК изисква допълнителни изследвания и консултации в хода на процедурите по експертизата.