Прокурори и разследващи полицаи влязоха на проверка в Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" в Благоевград. Акцията започна преди обяд и още не е приключила, съобщи БНР.

От дирекцията потвърдиха, че проверката е във връзка с водната криза в Перник и източването на язовир "Студена", но заявиха ,че документите, които се изискват и проверяват, вече са били предоставени на всички контролни институции.

"Басейновата дирекция" в Благоевград беше споменавана няколко пъти в контекста на водната криза в Перник и източването на язовир "Студена". До този момент обаче тя не беше в обсега на институциите, отговорни за водната криза. След влизането на прокурори и полицаи достъпът до административните офиси беше ограничен, а документите на клиентите се взимаха на входа.

Междувременно представител на "Басейнова дирекция" - Ралица Кукува - директор в Дирекция "Контрол", даде лаконична информация за медиите:

"Има служители на Прокуратурата, които разглеждат документи, които вече "Басейнова дирекция" е предоставила на всички контролиращи органи, имащи отношение към проблема с язовир "Студена". Когато има информация, която ще представлява интерес, ще бъде предоставена на всички медии. Информацията за осъществената контролна дейност от страна на "Басейнова дирекция" е налична на сайта на "Басейнова дирекция"".

Седем наказателни постановления са издадени за нарушения, констатирани през декември 2019 година, като две от тях са наложени на ВиК-Перник за подаване на питейна вода към "Стомана Индъстри" в условията на наложен режим и за нарушаване на министерска заповед за използваните водни обеми от язовир "Студена".

Басейновата дирекция контролира водните обеми в реките и язовирите в Югозападна България, както и графиците за водоползване от операторите и собствениците на ВЕЦ на основа на прогнозите от НИМХ.

За неспазване на плана за водоползване ВИК Перник беше санкционирана от Дирекцията. Въпреки одобрените количества от 1 млн. куб. м водният оператор е изразходвал през ноември заявените 1,5 млн. куб. м.