България е богата на значими личности и таланти, заяви президентът Румен Радев, който удостои с висши държави отличия изтъкнати учени в областта на медицината, образованието и културата.

Бяха наградени петима български учени - проф. д-р Петър Червеняков беше отличен с орден "Стара планина" - първа степен, за постижения в областта на гръдната и сърдечно-съдовата хирургия, проф. д-р Темелко Темелков и проф. д-р Радослав Гайдарски - с орден "Св. св. Кирил и Методий" - огърлие, за значимия им принос в областта на медицинската наука в България, проф. Николай Червенков - с орден "Св. св. Кирил и Методий" първа степен за големи заслуги в областта на историческата българистика и развитието на българската просвета и култура, а акад. Александър Петров - с орден "Св. св. Кирил и Методий" - огърлие, за заслуги в областта на образованието и природните науки.

Вижте галерия от снимки от връчването на отличията >>>

Всеки един от вас оставя зад себе си и продължава да развива школа, в която членуват много млади българи, вие сте примерът за всички нас, защото всяко общество има нужда от достоен пример, който да обединява и канализира нашата енергия, обърна се към учените президентът.

Просперитетът на цялото ни общество зависи от професионалната отдаденост, но прогресът се дължи на хората с новаторски дух, неизчерпаема енергия, на хората с дръзновението да погледнат в бъдещето и да разчупят стереотипи и догми, посочи Румен Радев. Той подчерта, че българското общество трябва да цени и уважавам ярките си личности.

Проф. д-р Радослав Гайдарски бе отличен с орден "Св. св. Кирил и Методий" - огърлие

Снимка: БТА

От името на наградените Радослав Гайдарски благодари за отличията, както и на екипите, с които отличените са работили през годините и са постигнали тези резултати.

Проф. д-р Петър Червеняков беше отличен с орден "Стара планина" - първа степен

Снимка: БТА

Акад. проф. д-р Петър Червеняков е първият български професор, поканен за учредител на Европейската асоциация по сърдечно-гръдна хирургия. В продължение на 35 години е бил републикански консултант по коремна и гръдна хирургия. Той е изобретател, реализирал 12 рационализации, внедрил 40 нови оперативни метода, автор на стотици научни публикации, уважаван преподавател и признат учен.Извършил е над 30 000 операции и асистенции, консултирал и оперирал пациенти както у нас, така и в чужбина.

Проф. Радослав Гайдарски е сред малкото български хирурзи, които имат признати рационализации в оперативната техника, използвани ежедневно в медицинската практика при операции на черния дроб, жлъчните пътища, панкреаса и стомашно-чревния тракт.

Проф. д-р Темелко Темелков бе отличен с орден "Св. св. Кирил и Методий" - огърлие

Снимка: БТА

Проф. Темелко Темелков започва професионалния си път като ординатор-хирург, за да се превърне в един от най-уважаваните тясно специализирани коремни хирурзи в България. Има изключителните заслуги за развитието на Медицинския университет във Варна.По време на мандата му като ректор, университет е удостоен с приз "Международна златна и сребърна награда за качество 2002" в Мексико и е избран за пълноправен член на престижната Асоциация на европейските университети.

Проф. Николай Червенков бе отличен с орден "Св. св. Кирил и Методий" първа степен

Снимка: БТА

Проф. Николай Червенков има изключителни заслуги за развитието на българското национално движение, първо в рамките на Съветския съюз, а след това в Република Молдова. От 1994 г. до днес успешно работи като председател на Научното дружество на българистите в Република Молдова и е един от инициаторите за създаването на държавен орган за българите в чужбина. Благодарение на неговата активност се дава голям тласък за възстановяването и разширяването на контактите между България и българската историческа диаспора в областта Бесарабия. Проф. Червенков има голям принос в създаването и развитието на държавния университет "Григорий Цамблак" в Тараклия, на който през 2004 г. е избран за първи ректор.

Акад. Александър Петров бе отличен с орден "Св. св. Кирил и Методий" - огърлие

Снимка: БТА

Откритията на акад. Александър Петров са в основата на множество от съвременните най-високо технологични научни разработки в областта на оптоелектрониката, био-нанотехнологиите, мембранната биофизика и физиката на живата материя.