Това показват цитирани от БТА данни на Евростат за завършилите през 2016 година студенти в ЕС.

Тези специалности са и най-предпочитани и в ЕС като цяло. Близо 25% от 5-те милиона студенти в страните от съюза са избрали именно тях, отчита анализът.

На втора позиция у нас са били социалните науки, информатиката и журналистиката - около 16 на сто от завършилите висшисти.

Следват специалности от инженерните науки, производството и архитектурата - 14 процента. Около 7% от завършващите са избрали медицината, а около 8 на сто - сферата на образованието.

Най-малък е процент висшисти у нас са избрали специалности в сферата на аграрните науки и ветеринарната медицина - едва 1,7 на сто.

Като цяло у нас през миналата година са се дипломирали около 60 000 висшисти, което е подчертан спад спрямо предходните години. През 2013 г. у нас са завършили над 66 000 висшисти, през 2014 - 63 000, а през 2015 г. - 62 хиляди.

Завършилите висше образование жени са значително повече от мъжете: през 2016 г. са съответно 36 961 и 23 422.

Най-много са се дипломирали м. г. със степен бакалавър - 30 895. Магистрите са 25 606, професионалните бакалаври - 2 418 (завършили колеж или полувисше образование), а докторантите са били 1464.