Правителството в оставка определи нов председател на Националния статистически институт (НСИ) - доц. д-р Атанас Атанасов, съобщиха от пресцентъра на кабинета. Проведена бе прозрачна процедура за избор на председател на Националния статистически институт, посочват още от МС.

Предварително обявените ясни правила и критерии за избор бяха публикувани в средствата за масово осведомяване и социалните мрежи. Две комисии с различен състав в няколко последователни етапа, в които лично участва заместник министър-председателят по ефективно управление, проведоха изслушване и защита на концепция за развитието на НСИ и интервюта.

Предложената кандидатура на доц. д-р Атанас Атанасов, преподавател по дисциплини в областта на статистиката в УНСС, доказан професионалист в статистическите анализи, социално-икономически и демографски анализ и прогнози и други, бе одобрена с Решение на Министерския съвет в оставка, уточнява БТА.

Процедура за конкурс на кандидати за председател на Националния статистически институт (НСИ) беше обявена на 21 април със заповед на заместник министър-председателя по ефективно управление Калина Константинова. В срок до 16 май т.г. кандидатите трябваше да представят в деловодството на Министерския съвет концепция за развитие на дейността на институцията и необходимите документи, удостоверяващи професионален опит.

За първи път в най-новата ни история се осъществи изслушване и конкурс за председател на НСИ. Избраният нов подход се практикува в някои страни членки на Европейския съюз - Малта и Ирландия, оценява се високо от Евростат и е в съответствие със заявения от правителството ангажимент за публичност и прозрачност на назначенията. Целта е отварянето на вратите на институцията за ново поколение мениджъри професионалисти, посочиха от правителствената пресслужба при обявяването на процедурата за конкурс.

При обявяването на конкурса от правителствената пресслужба посочиха, че търсеният профил на кандидатите при обявяването на конкурса е български гражданин с минимална образователна степен магистър, доказан опит в сферата на статистическата наука и практика в управлението на големи екипи. Изисква се добро владеене на английски език, умения за обработка и анализ на информация, познания за дигитална комуникация и информационна сигурност.