Половината от държавните болници нямат просрочени финансови задължения, каза заместник-министърът на здравеопазването Жени Начева на заседание на Парламентарната комисия по здравеопазване.

Начева представи единния стандарт за финансово управление на държавни болници, изготвен от Министерството на здравеопазването. По думите й останалата част от държавните болници имат просрочени задължения в размер на 155 млн.лв. и тенденцията е те да продължават да се увеличават.

Единият стандарт, според Начева, ще подобри финансовото управление на болниците, като основните принципи, които се следват са устойчивост, ефективност, прозрачност и др. В стандарта е заложено да не се допуска увелчаването на просрочените задължения, общи правила за счетоводната политика, за управление на ресурсите, единни принципи на вътрешните правила при формиране на заплатите, съгласуване на обществените поръчки с принципала и др.

Представители на Сдружението на областните болници възразиха срещу текста, оказващ, че болниците нямат право да трупат нови просрочия, тъй като те не са само заради вътрешното финансово управление на лечебното заведение.

От Сружението на университетските болници възразиха срещу текста в стандарта, според който трябва да се извършва планиране на разходите за следващата година през настоящата година. Според Момчил Мавров, член на Сдружението на университетските болници, все още не се отчита тежестта на заболяването, обема на оказаната помощ, квалификацията на лекарите, а финансирането на болниците по този начин ограничава конкуренцията между тях. По думите на Мавров финансовото състояние на университетските болници не е добро, тъй като в тях се лекуват най-тежките случаи.