Достъп до повече профилактични прегледи и до процедури без влизане в болница за пациентите - това е заложено в анекса към Националния рамков договор за медицински дейности, който беше подписан от Надзорния съвет на Здравната каса и Българския лекарски съюз, в присъствието на здравния министър.

Подписан беше и анекс към рамковия договор за дентални дейности, по силата на който ще се намали доплащането от пациентите за изработване на протези.

Със заложените промени вече няма да се налага да се чака с месеци за ядрено-магнитен резонанс.

За първи път се въвежда "минимален" и "максимален" болничен престой за лечението на инсулт, като вече пациентите в по-тежко състояние няма да бъдат изписвани след четвъртия ден. За целта е предвидена възможност за престой до 10 дни. Проектът предвижда и значителен ръст на цените за детско и майчино здравеопазване.

Предвижда се и лечението и проследяването на онкологично болни пациенти по клиничните пътеки и процедури да бъде без ограничения.

По закон Министерството на здравеопазването преподписва този сериозен труд, важно е държавата да може да гарантира, че договореността между съсловните организации и НЗОК е в полза на всички граждани, каза министърът на здравеопазването проф. Христо Хинков, цитиран от БТА. 

Председателят на БЛС д-р Иван Маджаров посочи, че продължават политиката за по-добра медицинска помощ, интересът към работата в извънболничната помощ да се повишава, подобрява се достъпът на пациентите до повече изследвания, по-лесна и по-всеобхватна диагностика на пациентите в извънболничната помощ. Надявам се след този анекс да не се срещат затруднения за закупуване на нова апаратура, каза още той. По думите му акцентът е върху извънболничната помощ и високотехнологичната медицина в болничната помощ.

Председателят на БЗС д-р Николай Шарков посочи, че този договор дава по-добри условия за лекарите и за пациентите. Отделени са три милиона лева за зъботехническа дейност, които ще бъдат адекватно разпределени. Тези средства ще облекчат доплащането от страна на пациентите за техническа дейност. По думите му денталната помощ е осигурена за деца и възрастни. Няма нито един пациент, потърсил помощ през задължителното здравно осигуряване и да не е получил, каза още той.

Управителят на НЗОК Станимир Михайлов посочи, че когато е поел поста, е представил програма с дългосрочни и краткосрочни цели, като една от тях е подписването и прилагането в действие на рамковите договори, одобряването на бюджета на Касата, както и механизми за прилагането му. Целта е да има спокойствие и ясни правила, каза още той. С подписването на двата анекса краткосрочните цели са изпълнени, допълни Михайлов. По думите му по време на преговорите за двата документа експертите са се водили от интереса на пациента, заложени са контролни механизми, гарантиращи ефективно и по-справедливо разпределяне на средствата на НЗОК.

Министър Хинков посочи, че рамковите договори са една от най-демократичните основи за изграждане на обществено здравеопазване, защото именно договорното начало започва от тях и това е истинският баланс на интересите. Ако продължим тази традиция, ще имаме добро здравеопазване и благодарно население, макар че то никога няма да е благодарно, смятам, че правим необходимото и вървим в правилната посока, добави той.