На 17 декември почина доц. д-р Мария Дееничина, дългогодишен преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет. Това съобщиха от Академичния състав на ФЖМК. Целият професионален живот на доц. д-р Мария Дееничина премина във Факултета по журналистика и масова комуникация, където извървя пътя от асистент до хабилитиран преподавател, като защити докторска дисертация през 1994 г., специализира в Лондонския университет, Великобритания и Университета на Мисури, Колумбия, САЩ.

Доц. д-р Мария Дееничина преподаваше "Съвременна българска журналистика" и "Малцинства и журналистика". Автор е на фундаменталното изследване "Между фанфарите и заклинанията: Тоталитарният модел на българската журналистика 1956-1989 година", на десетки студии и статии в реномирани български и международни научни издания по въпросите на журналистиката и медийното битие на правата на човека. Един от съставителите и редакторите на сборниците "От век на век, от слово към слово. Юбилеен сборник в чест на проф. дин Филип Панайотов" и "Българската журналистика 160 години. Минало-настояще-перспективи".

Мария Дееничина бе проникновен и задълбочен изследовател на медиите от близкото минало и съвременността, ерудиран и обичан преподавател на поколения студенти, незаменим научен ръководител и наставник на младите учени. Допринесе за развитието на ФЖМК като дългогодишен зам-декан и ръководител на множество проекти. За цялостния си принос бе удостоена с Почетен нагръден знак "Свети Климент Охридски" - първа степен, пише още Академичния съвет на ФЖМК.

Поклон пред паметта й!