Във връзка с постъпило искане от "ВиК"-Перник министърът на околната среда и водите Емил Димитров днес утвърди изменение в Месечния график за ползване на водите от комплексните и значими язовири за месец юни, с което се отпускат допълнително 250 хил. куб. метра вода от язовир "Студена" за питейно-битово водоснабдяване на гр. Перник. Така общо разрешените за използване за питейно-битово водоснабдяване обеми от язовира за месец юни стават на 1.050 млн. куб. метра, съобщи пресцентърът на МОСВ.

Съгласно предоставената справка от "ВиК" Перник за състоянието на яз. "Студена" наличният обем в язовира към днешна дата е 20.700 млн. м3. Наличният полезен обем за използване за питейно-битово водоснабдяване се увеличава и е 18.300 млн. м3. При така достигнатия обем на запълване, съгласно разработените от НИМХ правила за управление на водите в яз. "Студена", е допустимо да се подава без ограничения вода за питейно битово водоснабдяване, но при условие да не бъде надвишаван годишният лимит.

Изменението на графика е направено след среща вчера на министър Димитров с областния управител на област Перник инж. Емил Костадинов, зам.-кмета на Община Перник Мирослав Стоицев и управителя на ВиК - Перник Борислав Иванов, на която беше обсъдено състоянието на язовир "Студена".

"Когато станах министър през януари, тази година, язовирът беше пълен на 13 процента, сега, няколко месеца по-късно, е над 82 процента", е посочил министърът на срещата. Той е обяснил, че язовир "Студена" може да бъде запълнен до 24,200 млн. куб. м. Язовирът е уникален с това, че винаги може да бъде спрян да не прелива и да бъде изпусната водата. Според него яз. "Студена" е в добро състояние и стената е добре ремонтирана. Министър Димитров е уверил, че разрешението да се ползва вода от София няма да бъде прекъсвано.

В рамките на срещата е бил обсъден и проблемът с водата в град Радомир. Министър Димитров припомни, че решението за водата, която идва от София до Перник е взето от Столичния общински съвет. На същия принцип дали да бъде давана вода за Радомир трябва да се реши от общинския съвет на Перник.

Министър Димитров е изтъкнал, че от всички 52 комплексни и значими язовира, които се наблюдават от МОСВ, вече 20 са със запълване над 80 процента.