От ведомството са подготвили нова наредба за здравните изисквания при изготвяне на учебните планове, в която обаче са преписани сегашните ограничения за броя на часовете, пише в. "Сега".
Те никога не са се спазвали заради противоречието им с нормативните актове в образованието и липсата на какъвто и да е контрол от МЗ.

Според новия документ е записано, че в четвърти клас може да има най-много до 5 учебни часа на ден, от пети до осми клас те не трябва да надхвърлят 6, а в гимназията в два дни може да са и 7.

Същите ограничения важат и сега. Според наредба на образователното министерство обаче общият брой часове, необходими за придобиване на общообразователния минимум, надхвърля сериозно здравния максимум.

В трети и четвърти клас например трябва да се вземат 928 часа в 32 седмици, което е четири дни по 6 часа и само един по 5. В прогимназията се налага четири дни да се учи по 7 часа и само един по 6, за да се изпълни хорариумът от 1156 часа в 34 седмици.

Въпреки невъзможността да се изпълнят изискванията зам.-министърът на образованието Мукаддес Налбант заяви пред "Сега", че образователното министерство ще се съобразява с наредбата.

"И го правим не защото просто някой е написал наредба, а действително защото децата трябва да се развиват така, че да се балансира тяхното емоционално и интелектуално натоварване"
, обясни тя.

В новата наредба отпада специалният ред на дневното разпределение на часовете според тежестта на предмета, но се въвежда изискване във всеки ден да има час по изкуства, физическо или бит и техника.

Учителите обаче са категорични, че при правенето на програмите се съобразяват не с равномерното разпределение на натовареността на децата, а само с "дупките" на колегите си.

За първи път се разписват и здравни норми за разпределяне на времето на децата, които са по цял ден в училище. Предвижда се последните два астрономически часа в занималнята да са по интереси.

Действащата наредба предизвика спор между министрите в тройната коалиция Радослав Гайдарски и Даниел Вълчев. Гайдарски поиска спешно редуциране на часовете. Вълчев обаче обяви, че здравната наредба противоречи на образователните закони и предложи правна помощ на наказаните директори.

Районните здравни инспекции ще трябва да утвърждават учебните планове, но такъв ангажимент имат и сега. И в момента, и в бъдеще всяка учебна програма трябва да се прави с участието на медицинското лице в училище, но учители признават, че това никога не е спазвано.