Приключи едномесечната сага със смяната на ръководството на Александровска болница.

Новият директор д-р Атанас Атанасов и новият съвет на директорите вече са вписани в Търговския регистър.

Д-р Атанасов заяви в студиото на "Тази сутрин" по bTV, че към момента единствената информация, с която разполага за проблемите на болницата, е от отчетите, които са публикувани на сайта на Министерството на здравеопазването и предстои в следващите седмици да бъде направен бърз ситуационен анализ, за да бъдат идентифицирани основните проблеми на лечебното заведение.

"В справките, които бяха публикувани за финансовото състояние на болницата всъщност се вижда, че тези близо 68 мил. касаят общата загуба с натрупвания в годините. Когато обсъждаме финансовото положение, трябва да правим разлика между икономическите понятия. Тук става въпрос за загуба с натрупвания, която е в размер на 67,9 млн. при записан собствен капитал на търговското дружество от 70 мил., което говори, че има тенденция към декапитализация", каза той.

Новият директор на "Александровска" добави, че в случай, че му бъде поискано съдействие от страна на КПКОНПИ за проверката, свързана с проф. Димитър Буланов, той ще окаже такова, но няма представа какви са точните причини за нейното иницииране, встрани от публикуваната информация в медиите.

Сред приоритетите на д-р Атанасов е съставяне на план за справяне с просрочените задължения на болницата.

"Първо трябва да се анализират причините за тяхното натрупване. Ние ще направим бърз преглед на всички договори, които са подписвани с доставчици, ще видим къде и как биха могли да се предоговорят някои от просрочените задължения и, разбира се, ще си поставим цели с конкретни лица от ръководството на болницата, които да натоварим с контролиране на изпълнението им - цели, които да са измерими и да бъдат в посока бързо подобряване на финансовото състояние", заяви той.

Директорът добави, че има информация за известни противоречия между различни групи от работещите в лечебното заведение, но до промени в неговия екип би се стигнало само при нужда от оптимизиране на дейността най-вече в административната ѝ част.

Сред основните приоритети на новото ръководство ще бъде и подготовката на болницата за евентуална нова вълна на пандемията.