С решение на Съвета на директорите (СД) на "Автомагистрали" ЕАД за изпълнителен директор на Дружеството е определен инж. Иван Станчев, досегашен член на СД. Председател на Съвета на директорите продължава да бъде Десислава Христова, а досегашният изпълнителен директор инж. Валентин Вълков, негов член.

Промяната е вследствие на направена промяна на Устава на "Автомагистрали" ЕАД, с която изпълнителния директор и председателят на Съвета на директорите управляват дружеството заедно и поотделно.

Още с встъпването си в длъжност като служебен регионален министър Виолета Комитова предприе стъпки за рокади в "Автомагистрали" ЕАД.

"В момента, в който решихме да се разделим с г-н Беличев , аз установих запор върху сметките на дружеството и всяка седмица той пише доклад до мен за разходите, които са му необходими. Аз ги одобрявам, за да оперира дружеството", посочи тогава министър Комитова.

"Аз не разрешавам повече да се извършват аванси от дружеството, както досега е управлявал Беличев. Най-скъпото строителство е незавършеното строителство - няма да допусна да има такова", категорична беше тя.

След това за шеф на дружеството бе определен инж. Иван Станчев.