Софийската градска прокуратура (СГП), Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) и Изпълнителна агенция "Медицински надзор" (ИАМН) провериха на място здравни психиатрични заведения, съобщиха от държавното обвинение.

Предмет на проверката са обстоятелства, свързани със спазване на всички нормативни изисквания за лечение на лица, за които се прилагат принудителни медицински мерки, респективно задължително настаняване и лечение в държавните психиатрични болници, съответните клиники и отделения в териториалната компетентност на СГП.

Проверките, провели се на 7 ноември, са извършени в: Държавна психиатрична болница "Св. Иван Рилски", Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм; Център за психично здраве "Проф. Н. Шипковенски" ЕООД; "Център за психично здраве - София" ЕООД; Клиника по психиатрия към УМБАЛ "Александровска" ЕАД; Първа и Втора психиатрична клиника към МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД; Отделение по психиатрия към Медицински институт на МВР; Клиника по психиатрия и военна психология към "МБАЛ - София" - ВМА.

Също така се проверява гарантирането правото на достъп до лечение на уязвима група граждани, страдащи от психични заболявания, тяхното третиране в лечебните заведения и гарантиране спазването на човешки права и права на пациента. Предмет на проверката са още условията и правните гаранции, предлагани на пациентите с психични заболявания в съответствие със стандартите за добра медицинска практика при предоставяне на лечението и грижи за психично здраве, включително изясняване предоставя ли се в съответствие със стандартите по психиатрия дейности по психосоциална рехабилитация в лечебните заведения, в т. ч. и грижи съгласно Стандарта по психиатрия.

На 11 септември Софийска градска прокуратура разпореди извършването на проверка по реда на надзора за законност във връзка с данни за системни нарушения в лечебните заведения за стационарна психиатрична помощ.

Събира се информация и от компетентни държавни органи, осъществяващи контролни функции върху посочените психиатрични болници и тяхната дейност, допълват от прокуратурата.