Мустафа Алиш Хаджи бе преизбран за главен мюфтия на мюсюлманите в България на техния най-висш форум - Националната мюсюлманска конференция, свикана от Главното мюфтийство в Република България.

На форума, който се състоя днес в НДК, участваха близо 1200 делегати и над 100 гости, сред които председателят на ДПС Мустафа Карадайъ и посланикът на Турция у нас Айлин Секизкьок.

Делегатите на форума преизбраха Ведат Сабри Ахмед да продължи продължи своя мандат като председател на Висшия мюсюлмански съвет. Други кандидатури нямаше.

Делегатите избраха и членове на Висшия мюсюлмански съвет.

По-рано днес на форума Мустафа Хаджи направи преглед на свършеното от Главното мюфтийство през изминалите години, открои успехите и очерта предстоящите предизвикателства в организацията на религиозните дела.

Като основна задача в работата на главния мюфтия за следващите пет години Мустафа Хаджи отбеляза, обезпечаването на по-добри възнаграждения на служителите на Мюсюлманско вероизповедание и по-специално на имамите. По думите му за целта е необходимо всички служители да работят заедно и да се ангажират да разяснят дейността на изповеданието, както и необходимостта от подпомагане на тази дейност от страна на всички мюсюлмани.

На второ място Мустафа Хаджи постави повишаването на религиозната и педагогическата подготовка. Като важна задача той определи и разширяването на функциите на отдел "Вакъфи", което по думите му ще допринесе за по-добрата експлоатация на вакъфите, с които разполага мюсюлманското вериозповедание. Също така според Мустафа Хаджи трябва да се обърне внимание на възможностите за придобиване на нови вакъфски имоти.

Неотложна задача на отдел "Образование" в Главното мюфтийство според Мустафа Хаджи е подобряването на учебния процес в духовните училища. Социалната дейност също е важен фактор в обществото, поради което занапред ще се направят опити тази дейност да бъде изнесена извън страната, където вече са направени първите стъпки, каза още преизбраният главен мюфтия Мустафа Хаджи.