Нели Кордовска - заместник-председател на фонда за гарантиране на влоговете, а по времето на фалита на КТБ ръководител на управление Банков надзор в БНБ, е била в конфликт на интереси. Това е установила антикорупционната комисия (КПКОНПИ) 4 години по-късно. Сигналът е още от февруари 2015 г., като тогава не е взето решение поради липса на кворум. Чак на 31 май тази година решение е взето, но за разлика от други актове на новия орган, то не беше огласено с прессъобщение. Все пак решението може да бъде открито в сайта на комисията, съобщава в. "Сега".

В последните работни минути на 19 юни 2014 г., точно преди КТБ да бъде поставена под специален надзор по предложение и на Кордовска, тя е изтеглила на каса от банката 64 195 евро, е установила КПКОНПИ. Вътрешната информация, която шефката на Банковия надзор е имала, я е поставила в привилегировано положение спрямо останалите вложители на КТБ.

От комисията приемат, че Кордовска е разполагала с пълна и точна информация за състоянието на КТБ. От 18 юни в банката на Цветан Василев е действала назначена от нея надзорна инспекция. Кордовска е имала достъп до счетоводната и информационната система на банката. Следователно в края на деня на 19 юни, когато е извършено тегленето, е била наясно, че КТБ е неплатежоспособна. Знаела е, че на следващия ден БНБ ще заседава за поставянето й под специален надзор. Тази служебна тайна не е била достъпна за останалите вложители в КТБ, включително и за тези, които са изтеглили депозитите си след 12 юни. Така Кордовска е избегнала неблагоприятните последици от специалния надзор на КТБ и отнемането на лиценза й. Останалите вложители не са имали достъп до парите си следващите 5 месеца, освен това лихвите им са намалени.

От решението се разбира, че комисията за конфликт на интереси е поканила Кордовска на изслушване на 19 март 2015 г. Тя се е явила с адвокат и се е защитила. Адвокатът й потвърждава, че на 19 юни 2014 г. тя е изтеглила депозита си от КТБ, но твърди:

"От 12 до 20 юни 2014 г. цяла България се беше изредила да си тегли депозитите от КТБ, включително е известен и фактът, че това теглене на депозити продължи и на 20 юни до момента, в който ръководството на КТБ пусна искане до Централната банка за налагане на процедурата по специален надзор". Адвокатът обещава до 7 дни да представи удостоверение, че клиентката му не е била единствената, изтеглила влога си, но не го прави. В решението на комисията се разказва как шефът на БНБ Иван Искров и Кордовска на 20 юни 2014 г. внасят в УС на БНБ докладна записка, че от 12 юни има засилено теглене на средства от сметки на клиенти на КТБ. Същия ден изпълнителните директори на КТБ са уведомили БНБ, че наличните средства на банката в най-близко време няма да бъдат достатъчни за изпълнение на задълженията й. В 12.06 ч. от КТБ уведомяват БНБ, че от 11.45 ч. банката е преустановила разплащанията и всички други банкови операции.

Официалната информация от временните синдици на КТБ е, че Кордовска е заявила и изтеглила сумата от 64 195 евро в 17:09:07 ч. на 19.06.2014 г. Работното време за допускане на клиенти на КТБ в банковия салон на централно управление на 19.06.2014 г. е било от 9:00 до 16:30 ч., като се е работило до приключване на обслужването на хората, които са вече вътре. Последната касова операция с клиенти е в 17:40:13.

Решението на комисията още не е влязло в сила, тъй като преди дни Кордовска го е обжалвала пред Административния съд в София. Ако съдът потвърди акта на КПКОНПИ, тя ще бъде глобена. По стария закон за конфликт на интереси санкцията е от 5000 до 7000 лв.

От КПКОНПИ не намират проблем в това, че братът на Кордовска Румен Стамов е директор "Частно банкиране" в друга банка, поднадзорна на БНБ. "Наличието на свързани лица само по себе си не представлява конфликт на интереси", пишат от комисията. И допълват, че няма данни Кордовска да е упражнявала правомощията си в интерес на брат си. От решението обаче не става ясно да са търсени доказателства в тази посока. Няма данни прокуратурата, която има право, да е оспорила пред съда тази част от решението.