17-11-2017 20-11-2018

Пол

Каква стойност на полицата Гражданска отговорност смятате за най-справедлива?

Е-Референдум

Каква стойност на полицата Гражданска отговорност смятате за най-справедлива?

08.11.18 | 2884 гласа

Резултати

Гласувай

Каква стойност на полицата Гражданска отговорност смятате за най-справедлива?

22.15% - Застраховка до 300 лева, но с максимален праг на обезщетение при смърт на пътя 20 хил. лева

5.3% - Застраховка до 800 лева, но без праг на обезщетенията, като нивото се решава от съда

4.71% - Застраховка до 800 лева, но при въвеждане на нова методика за изчисляване на нематериалните щети

65.77% - Запазване на сегашните стойности на полицата, без промяна

2.08% - Не мога да преценя

Вие отговорихте с Не мога да преценя