Проектът за нова детска болница става "обект от национално значение", реши Министерски съвет. Тя трябва да бъде изградена върху строеж, който е на 30 г. в двора на Александровска болница. Срещу проекта бяха събрани подписи с искане за спиране на строежа и оставката на здравния министър Кирил Ананиев.

С решението на правителството не само няма да бъде спрян проектът, а на практика ще се форсира, тъй като получаването на статут "обект с национално значение" ще позволи да бъдат съкратени сроковете за провеждане на необходимите административни процедури, свързани с различните етапи от реализацията на проекта.

По този начин Министерството на здравеопазването ще успее да осъществи проекта в предвидените срокове, с което ще бъдат изпълнени изискванията и препоръките на Европейския съюз, изразени в изготвената през 2005 г. Европейска стратегия "Здраве и развитие на децата и подрастващите".

"Предвид острата необходимост от изграждане на първата в страната Национална детска болница, в която да се предоставят комплексни медицински услуги за деца и на едно място да бъдат събрани медицински специалисти от всички специалности, работещи с деца, обектът "Изграждане на Национална многопрофилна детска болница" следва да бъде определен за "обект с национално значение", се казва в мотивите към решението на правителството.

Според организаторите на петиция, внесена в Министерство на здравеопазването миналата седмица, Кирил Ананиев е злоупотребил с извънредното положение в страната, като е подписал в разгара на епидемията договора за строеж, който е опасен. 

Договорът за изграждане на Национална многопрофилна детската болница беше подписан на 2 април с обединение ДЗЗД "Детско здраве" за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор). Общата стойност на договора е 93 407 331.47 лева с включен ДДС.