Извънредно ще заседава Общинският съвет в Перник  във вторник, съобщиха от институцията. Заседанието е насрочено в 17,00ч. Кметът Станислав Владимиров ще поиска съгласие от съветниците за реализиране на обекти от първостепенна важност за Перник.

С постановление на Министерски съвет на 18 декември са отпуснати 3 226 968 лв. за реконструкция и ремонт на градската пречиствателна станция за питейни води.

Дванадесет дни по-късно отново с постановление на Министерски съвет са предоставени още 30 000 000 лв. за преодоляване на водната криза. Парите са предназначени за реконструкция на Главен клон 2 от водоснабдителната мрежа в общината, на водопровод на главни улици, както и монтиране на нови филтри в пречиствателната станция и осъществяване на връзката им със съществуващия утаител.

Реализирането на тези обекти ще доведе до намаляване на загубите на вода и подобряване на водоснабдяването.

Съветниците трябва да дадат съгласие и за изграждане на довеждащ водопровод от новия резервоар "Мало Бучино", през Големо Бучино и кварталите "Мошино" и "Изток" до Главен клон 2.

Мерките се предприемат с оглед прогресивно намаляващия обем на язовир "Студена" и настъпване на сериозен риск от достигане на мъртвия му обем.

На 18 ноември миналата година бе въведен воден режим в община Перник, на 21 декември бе обявено бедствено положение при обем на водата в язовира 3 974 000 куб.м. По данни на "В и К" към днешна дата водният обем на яз."Студена е" 3 503 000 куб.м.