Във връзка с дискусията в обществото за унищожаването на яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи, предмет на асистирана репродукция, при смърт на единия партньор и желанието на вдовиците/вдовците да имат дете в такава ситуация, от Пациентски организации „Заедно с теб“ се обръщат към Министъра на здравеопазването с мнение за промяна на чл. 70 и юридическо разрешение на младите хора да имат дете.

От организацията искат юристите да предложат работещ алгоритъм за това кой би имал право да получи яйцеклетките, сперматозоидите или зиготите от Центровете за асистирана репродукция, както и да се защитят наследствените права на бъдещото дете.

Разрешаването на продължаване на процедурата по асистирана репродукция при смърт на единия партньор ще даде възможност на младия човек, преживял тази драма и живял в обич в двойката, да продължи рода. Това и е подкрепа за раждането на повече желани българчета, отбелязват от "Заедно с теб".

Те предлагат на сформираната Работна група към Министерство на здравеопазването по сега действаща Наредба 28 да приеме тяхното предложение.

В момента Наредба 28 забранява раждането на дете при смърт на единия партньор, независимо от наличието на декларирано приживе желание, по отношение на сперматозоиди или зиготи, както и по отношение на овоцити или зиготи.