Заместник-главният прокурор Иван Гешев смята, че протестите срещу него са следствие от работата му, засегнала политически, икономически и криминални интереси. Той допълни, че друга причина са негови медийни изказвания. Гешев беше изслушан от Комисията за професионална етика (КПЕ) към прокурорската колегия, като това е част от цялата процедура за избор на нов главен прокурор, предаде БТА.

По думите на зам.-главния прокурор гражданите имат право да изложат своето мнение, стига да не нарушават закона. Той допълни, че никой не го е карал да участва в процедурата за нов главен прокурор или да работи като обвинител и атаките срещу него са част от работата.

В доклада си Етичната комисия прие, че Гешев отговаря на изискванията и че не е накърнил общественото доверие в независимостта на съдебната власт.

Кандидатът за главен прокурор оцени процедурата като една от най-откритие и честни в ЕС и се позова на изследване по темата, проведено от Институт "Отворено общество".

Вчера Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) към ВСС обсъди притежаваните от прокурор Иван Гешев професионални качества. В доклада на комисията, който беше приет единодушно, без дебати и въпроси, изчерпателно беше описана кариерата на Гешев от завършването му на Академията на МВР, през помощник-следовател, редови прокурор, ръководител на спецпрокуратурата, до заместник-главен прокурор.

Комисията по атестирането и конкурсите е 12-членна, като в нея има както членове на прокурорската колегия, така и съдийската.

След заседанието стана ясно, че 68 становища в подкрепа на Гешев са постъпили до момента, като основната част са от прокуратурата.

Благодаря и на тези, които не са ме подкрепили. Истината може да бъде установена само с излагането на различни точки, каза Гешев. А на тези, които казаха, че ще дадат становища, когато видят резултатите от неговата работа, Гешев каза, че ще останат разочаровани. И препоръча да не си губят времето и да се насочат към други сегменти в своята дейност.

На 9 октомври Прокурорската колегия ще обсъди докладите на КАК и КПЕ за професионалните и нравствени качества на кандидата и ще проведе гласуване за допустимостта на предложената кандидатура за главен прокурор.