От утре влизат в сила правила, според които граждани на ЕС, които пътуват или работят в държава извън Общността, подлежат на допълнителна консулска закрила, съобщи Европейската комисия.

Правилата засягат случаите, когато гражданин на ЕС пребивава в чужда страна, където няма дипломатическо или консулско представителство на неговата държава. В такива случаи от утре европейците ще могат да се обръщат към консулствата на други страни от ЕС.

Разширената консулска защита се предвижда в случаи на тежко заболяване, задържане, загуба на паспорт, евакуация, или когато граждани на ЕС станат жертва на престъпление. ЕК отбелязва, че в 60 на сто от случаите подобна консулска защита се търси за изгубени лични документи.

По данни на ЕК 7 милиона граждани на ЕС се намират в чужда държава, където няма дипломатическо или консулско представителство на тяхната страна и се очаква след две години този брой да се е удвоил. Единствените четири държави на света, в които всички страни от ЕС имат такива представителства, са САЩ, Китай, Индия и Русия. За 2015 г. всеки шести гражданин на ЕС е пътувал на почивка до държава извън Общността, а общо 30 милиона са трайно заселилите се в чужбина европейци. Всяка година европейците предприемат 90 милиона пътувания в чужбина по работа или за отдих.