Ново глобално проучване на IPSOS по поръчка на Филип Морис Интернешънъл (ФМИ), показва, че хората искат технологично решаване на вредата от пушенето. Изследването е проведено сред 31 000 пълнолетни лица от 31 страни по света.

Според резултатите 88% смятат, че пушачите трябва да имат достъп до по-малко вредни алтернативи на цигарите, а 91% са категорични, че технологиите и иновациите играят много важна или важна роля за решаване на проблеми, свързани с общественото здраве.

67 процента от интервюираните в България са съгласни, че пушачите трябва да имат достъп до точна информация за алтернативни продукти, които биха могли намалят риска в сравнение с цигарите, на базата на която да направят своя избор.

63 процента от запитаните българи са на мнение, че компаниите, търгуващи с потребителски стоки, имат задължение да осъществяват научни изследвания и да прилагат иновации по отношение на своите продукти в интерес на общественото здраве. Само 11 процента обаче смятат, че държавните власти в България се справят добре с това да осигурят на всички достъп до последните иновации и технологии.

45 процента от пълнолетните лица в България са напълно съгласни, че правителствата трябва да направят всичко възможно да насърчат мъжете и жените, които в противен случай биха продължили да пушат, да преминат напълно на по-добри алтернативи.

На участниците са задавани въпроси за тяхното мнение и оценка за ролята на технологиите и иновациите за общественото здраве,в т.ч. алтернативни на цигарите продукти, за ролята на компаниите и правителства, за нуждата от информация и достъп, и др.

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕТО В ГЛОБАЛЕН ПЛАН

91% смятат, че технологиите и иновациите играят много важна или важна роля за решаване на проблеми, свързани с общественото здраве

40% смятат, че техните правителства се справят много добре или добре с въвеждането и подкрепата на технологии и иновации за решаване на проблеми, свързани с общественото здраве

86% смятат, че компаниите за потребителски стоки имат задължение да извършват научни изследвания за своите продукти в интерес на потребителите и общественото здраве

94% смятат, че потребителите имат право да бъдат информирани за съществуването и наличието на нови по-добри продукти

88% смятат, че пушачите трябва да имат достъп до по-малко вредни алтернативи на цигарите

77% са съгласни (37% напълно съгласни), че техните правителства трябва да правят всичко възможно да насърчават пълнолетните пушачи, които не искат да спрат да употребяват тютюн, да преминат изцяло на по-добри алтернативни продукти