Германският Бундестаг взе решение за промени в регистъра на ражданията. В бъдеще освен мъжки" и женски пол ще съществува и възможност за избор на графа "различен". Със своето решение германският законодател изпълни разпореждане на Конституционния съд, основано на данни за 160 хиляди междуполови граждани. Те имат диагнози за наличие на мъжки и женски полови белези.

В Германия близо 80 деца годишно се раждат с малформации и не могат категорично да бъдат определени нито към мъжкия, нито към женския пол. Бундестагът взе решение по този въпрос.

Родителите не са ограничени в избора на някоя от възможностите, а ще могат свободно да решат, коя опция да предпочетат за своето дете. Освен това междуполови граждани за в бъдеще, след навършване на 14-годишна възраст, ще могат сами да вземат решение за собственото си име и определението в гражданския регистър. Това е особено важно за хората, които са попаднали в грешната графа, каза Елизабет Кайзер, депутат от Социал-демократическата партия.

За всички промени настъпили след раждането, гераманският законотворец изисква лекарско становище.

След критика от страна на "Зелените" и по настояване на социал-демократите се допускат изключения. Консерваторите в Бундестага отстояваха необходимостта от лекарско решение, защото според тях е в държавен интерес регистърът на ражданията да бъде основан на доказателства. Още по-категорични бяха от "Алтернатива за Германия" - половата определеност от началото на човечеството е обективен факт като възрастта и височината.

С решението на Бундестага проблемите остават. Например, много държави изискват при пътуване определение в едната от двете графи за пол.